1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bierfraude Heineken door Olm

Bierfraude Heineken door Olm

Olm vult Heineken bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olmbier. Dat Olmbier wordt als het ware als Heinekenbier verkocht. De rechtbank Amsterdam oordeelt op 18 augustus 2011 op vordering van Heineken dat Olm merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olmbier. Ook handelt Olm onrechtmatig door het navullen met Olmbier van kelderbierinstallaties. ‘Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten, waarin het merk Heineken is gestanst, pleegt Olm merkinbreuk...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 19 augustus 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Olm vult Heineken bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olmbier. Dat Olmbier wordt als het ware als Heinekenbier verkocht. De rechtbank Amsterdam oordeelt op 18 augustus 2011 op vordering van Heineken dat Olm merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olmbier. Ook handelt Olm onrechtmatig door het navullen met Olmbier van kelderbierinstallaties.

‘Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten, waarin het merk Heineken is gestanst, pleegt Olm merkinbreuk, ongeacht de beantwoording van de vraag hoe Olm het bier vervolgens (als Olmbier of als ware het Heinekenbier) aan de man brengt.’ Verwarringsgevaar wordt in die situatie verondersteld, aldus de Rechtbank.

Doorslaggevend is dat Heineken eigenaar is en blijft van de fusten waarin haar naam (tevens haar merk) is gestanst. De eigendom van die fusten komt niet bij derden te liggen, waardoor geen sprake is van uitputting van de merkenrechten van Heineken.

Deze uitspraak verschilt daarmee volgens de rechter met de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Viking Gas-zaak, waarin wel sprake van uitputting van het merkrecht. In die zaak werden kopers van gasflessen - die later worden nagevuld - daadwerkelijk eigenaar van die gasflessen, zij moesten over hun eigendomsrecht kunnen beschikken, zij hadden geïnvesteerd in die flessen en bij verkoop was ook de economische waarde van de later nagevulde gasflessen al gerealiseerd.

Volgens de rechter is algemeen bekend in de branche dat Heineken met caféhouders overeenkomsten sluit, waaronder de Overeenkomst Kelderbierinstallatie, en dat die overeenkomsten voor de caféhouders – in meer of mindere mate – de verplichting kennen exclusief Heinekenbier te tappen. Eveneens is algemeen bekend dat een café waarvan de eigenaar een overeenkomst met Heineken heeft gesloten, is voorzien van Heinekenreclamemateriaal (uithangborden, glazen, viltjes etc.). Onder deze omstandigheden wist Olm of behoorde zij te weten dat de caféhouder wanprestatie pleegt jegens Heineken door het navullen van kelderbierinstallaties. Olm profiteert daarvan  op onrechtmatige wijze.

Olm moet de Heineken fusten terughalen en terugleveren. Olm wordt ook verboden kelderbierinstallaties na te vullen met Olmbier. Daarnaast dient Olm te stoppen met het navullen van Heinekenfusten. Bovendien moet Olm aan Heineken informatie verstrekken, onder meer over de hoeveelheid verhandelde Heineken fusten gevuld met Olmbier.