De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Boete Autoriteit Consument en Markt verhoogd tot 450.000 euro

Boete Autoriteit Consument en Markt verhoogd tot 450.000 euro

In tot nu toe enige stilte is op 1 april 2014 een ingrijpende wijziging doorgevoerd voor ondernemers die handelen met consumenten. De Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc), die regels oplegt aan ondernemers hoe om te gaan met consumenten, is aangepast.Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de ACM nu  de bevoegdheid heeft bij (iedere) overtreding van de wet een bestuurlijke boete op te leggen tot maar liefst €450.000,-- Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld bepalingen in de algemene voo...
Leestijd 
Auteur artikel Esther Mommers (uit dienst)
Gepubliceerd 28 april 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In tot nu toe enige stilte is op 1 april 2014 een ingrijpende wijziging doorgevoerd voor ondernemers die handelen met consumenten. De Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc), die regels oplegt aan ondernemers hoe om te gaan met consumenten, is aangepast.

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de ACM nu  de bevoegdheid heeft bij (iedere) overtreding van de wet een bestuurlijke boete op te leggen tot maar liefst €450.000,-- Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld bepalingen in de algemene voorwaarden voorkomen die op de zwarte lijst staan, die algemene voorwaarden niet alleen vernietigbaar zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek, maar deze boete daar bovenop kan komen voor de betreffende ondernemer. Voorbeelden van bepalingen op de zwarte lijst zijn een bepaling die de ondernemer het recht geeft binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de consument dan bevoegd is de overeenkomst te ontbinden en bepalingen die opschorting en ontbinding uitsluiten.

Ook het overtreden van de e-commerce regels heeft tot gevolg dat de ACM de boete van maximaal  €450.000,-- kan opleggen. De regels zijn recent veranderd en de gewijzigde regels zullen per 13 juni 2014 in Nederland in werking treden.

Voor 1 april maakte deze wet nog onderscheid tussen overtreding op het gebied van oneerlijke handelspraktijken  - waarbij de indrukwekkende bestuurlijke boete van maximaal €450.000,-- gold en (overige) overtredingen van de Whc - waarvoor een maximale geldboete van de 5e categorie (= maximaal €81.000,--) uit het strafrecht gold.

Zeker bij dergelijke boetebedragen is het alleszins van belang dat u als ondernemer bij het contracteren met consumenten de regels naleeft. Neem bij vragen dan ook gerust contact met ons op.