1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. BREIN in actie richting uploaders

BREIN in actie richting uploaders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, eerder CBP) gaf vandaag in een nieuwsbericht te kennen dat een door Stichting BREIN aangemelde verwerking van persoonsgegevens , een 'bittorrent onderzoeksbestand', door haar rechtmatig werd geacht.Dit betekent dat BREIN op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar oordeel van de AP een bestand mag bijhouden waarin gebruikers van bittorrent netwerken die in dat netwerk gegevens uitwisselen, zijn opgenomen. Het gaat in dit kader om het vastleg...
Leestijd 
Auteur artikel Esther Mommers (uit dienst)
Gepubliceerd 14 maart 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, eerder CBP) gaf vandaag in een nieuwsbericht te kennen dat een door Stichting BREIN aangemelde verwerking van persoonsgegevens , een 'bittorrent onderzoeksbestand', door haar rechtmatig werd geacht.

Dit betekent dat BREIN op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar oordeel van de AP een bestand mag bijhouden waarin gebruikers van bittorrent netwerken die in dat netwerk gegevens uitwisselen, zijn opgenomen. Het gaat in dit kader om het vastleggen van IP-adressen en gebruikersnamen.

Daarbij acht het AP van belang dat Stichting BREIN zekere waarborgen heeft doorgegeven en in acht zal nemen bij het verwerken van de gegevens in het bestand:
1. Alleen IP-adressen met een Nederlandse oorsprong komen in aanmerking voor het onderzoek. "Buitenlandse" IP-adressen worden, indien zij terechtkomen in het onderzoeksbestand, onmiddellijk verwijderd.

2. Stichting BREIN richt zich op IP-adressen die zich vroeg in de zwerm bevinden, dat wil zeggen: degene die het bestand als eerste aanbiedt ("eerste uploader") of degene die kort (seconden) na de eerste publicatie van een torrent begint met downloaden;

3. Stichting BREIN richt zich op gebruikers die het bestand volledig in het bezit hebben en beschikbaar stellen (100% seeding).

4. IP adressen komen in aanmerking voor nader onderzoek als de betreffende gebruiker regelmatig voorkomt in meerdere zwermen als aanbieder van vermoedelijk inbreukmakend materiaal ("grote uploader"). Om herhaling te kunnen constateren worden de IP adressen gedurende 12 weken bewaard in het kader van het onderzoek. Nederlandse IP-adressen die eenmalig in bittorrent-zwermen worden aangetroffen zullen zonder verder onderzoek uiterlijk binnen 12 weken worden vernietigd. Dit geldt ook voor Nederlandse IP-adressen die meer dan eens in bittorrent-zwermen worden aangetroffen zonder dat ze vermoedelijk toebehoren aan eerste en /of grote uploaders.

In het besluit van de AP is verder na te lezen wat de door BREIN voorgestane werkwijze is met deze gegevens. BREIN maakte op haar website vervolgens duidelijk dat zij met het bestand direct aan de slag zal gaan en voornemens is 'illegale uploaders' aan te pakken: http://www.dzw.gr/00db0

Wil BREIN met de gegevens die in het bittorrent onderzoeksbestand worden opgenomen natuurlijke personen kunnen aanspraken wegens uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, dan zal zij NAW-gegevens dienen te achterhalen. Eerder werden door de rechter verzoeken tot het verstrekken van de NAW-gegevens 'achter' een IP-adres toegewezen:

Door het Hof van Justitie werd geoordeeld dat een nationale regeling was toegestaan op grond waarvan NAW-gegevens worden verstrekt door de internetprovider in geval van gestelde auteursrechtinbreuk .

De rechtbank Amsterdam en de rechtbank Den Haag oordeelden dat NAW-gegevens afgegeven dienden te worden in het kader van gestelde inbreuk op auteursrechten.

De Hoge Raad oordeelde gelijkluidend in een zaak omtrent (online) belediging. In navolging daarop oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat hetzelfde heeft te gelden voor access providers in het kader van auteursrechtinbreuk.