1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Civielrechtelijk bestuursverbod: de stand van zaken

Civielrechtelijk bestuursverbod: de stand van zaken

In navolging op mijn artikel van 16 oktober 2014 op deze kennispagina inzake het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, welk voorstel op 23 juni 2015 met algemene stemmen is aangenomen door de Tweede Kamer, kan ik u melden dat de Eerste Kamer het voorstel op 5 april 2016 als hamerstuk heeft afgedaan. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend.Nog even ter opfrissing: dit wetsvoorstel voegt aan de Faillissementswet de mogelijkheid toe om een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaa...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 28 april 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In navolging op mijn artikel van 16 oktober 2014 op deze kennispagina inzake het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, welk voorstel op 23 juni 2015 met algemene stemmen is aangenomen door de Tweede Kamer, kan ik u melden dat de Eerste Kamer het voorstel op 5 april 2016 als hamerstuk heeft afgedaan. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend.


Nog even ter opfrissing: dit wetsvoorstel voegt aan de Faillissementswet de mogelijkheid toe om een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaal vijf jaar op te leggen aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement. Deze bestuurder met een bestuursverbod mag gedurende die termijn ook geen bestuursfunctie of commissariaat uitoefenen bij een andere Nederlandse rechtspersoon.
Het bestuursverbod wordt opgelegd door de civiele rechter op verzoek van ofwel het Openbaar Ministerie ofwel de curator in het kader van het faillissement van een rechtspersoon waar de betreffende persoon bestuurder was. Een onherroepelijk opgelegd bestuursverbod wordt ingeschreven in een openbaar register bij de Kamer van Koophandel.