De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Code Goed Bestuur in het primair onderwijs aangepast

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs aangepast

Op 1 augustus jl. is de gewijzigde Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van kracht geworden. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangverstrengeling en het bevorderen van transparantie. In deze bijdrage zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rij. De gewijzigde code bepaalt dat: een lid van het schoolbestuur niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder kan vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector; een lid van het schoolbestuur o...
Leestijd 
Auteur artikel Peter-Jan Hopmans (uit dienst)
Gepubliceerd 11 september 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 1 augustus jl. is de gewijzigde Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van kracht geworden. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangverstrengeling en het bevorderen van transparantie. In deze bijdrage zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 

De gewijzigde code bepaalt dat:

 1. een lid van het schoolbestuur niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder kan vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector;

 2. een lid van het schoolbestuur ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder kan vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;

 3. een (oud)toezichthouder van de organisatie voor een periode van vier jaar niet benoembaar is als bestuurder van dezelfde organisatie;

 4. een lid van het schoolbestuur een potentieel tegenstrijdig belang bij de voorzitter van het intern toezichtsorgaan moet melden;

 5. het aanvaarden van een (on)betaalde nevenfunctie door een lid van het schoolbestuur afhankelijk is van de goedkeuring van het intern toezichtsorgaan;

 6. betaalde of onbetaalde nevenfuncties van het schoolbestuur vermeld moeten worden in het jaarverslag;

 7. een lid van het intern toezichtsorgaan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder kan vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector;

 8. een lid van het intern toezichtsorgaan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder kan vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;

 9. een lid van het intern toezichtsorgaan niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder kan vervullen bij een organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;

 10. een lid van het intern toezichtsorgaan een potentieel tegenstrijdig belang bij de voorzitter van het intern toezichtsorgaan moet melden;

 11. hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van het intern toezichtsorgaan moeten worden gemeld bij de voorzitter van het intern toezichtsorgaan en in het jaarverslag.


 

Overigens hebben deze nieuwe regels over onverenigbaarheid van functies van bestuurders en toezichthouders geen betrekking op samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Verder wordt de zittingsduur van een lid van het toezichtsorgaan gemaximeerd op 8 jaar.

De PO-Raad heeft geen termijn gesteld voor de implementatie van de aanpassingen in de code. Zij spreekt de verwachting uit dat het schoolbestuur passende maatregelen neemt voor zover de huidige situatie binnen een schoolbestuur in strijd is met de nieuwe regels. Op de meeste wijzigingen is de regel ‘pas toe of leg uit’ van toepassing. Wel is nodig om afwijkingen te motiveren en dit kenbaar te maken aan de belanghebbende van de school en aan het bestuur van de PO-Raad.