De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Contractovername: een akte is vereist!

Contractovername: een akte is vereist!

Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding met medewerking van de wederpartij kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Contractovername is dus een drie-partijenovereenkomst: de partij bij een overeenkomst die haar rechtsverhouding tot de wederpartij wil overdragen aan een derde, de wederpartij en de derde. Voor het rechtsgeldig tot stand brengen van contractovername is een akte vereist, opgemaakt tussen overdrager en...
Auteur artikelSelma van Ramele
Gepubliceerd25 september 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding met medewerking van de wederpartij kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Contractovername is dus een drie-partijenovereenkomst: de partij bij een overeenkomst die haar rechtsverhouding tot de wederpartij wil overdragen aan een derde, de wederpartij en de derde. Voor het rechtsgeldig tot stand brengen van contractovername is een akte vereist, opgemaakt tussen overdrager en overnemer. De noodzakelijke medewerking van de wederpartij is vormvrij en kan schriftelijk, mondeling en ook stilzwijgend geschieden. Het aanvaarden als contractpartij moet, indien niet uitdrukkelijk geschied, uit gedragingen worden afgeleid. In het algemeen is een handelen of nalaten van de kant van de wederpartij, waaruit hij laat blijken de overnemer als contractpartij te beschouwen, voldoende.

In een recent arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:1693) stond de vraag centraal of een huurder zijn huurovereenkomst met verhuurder had overgedragen aan een derde.

De feiten zijn als volgt.

Actief Zorg B.V.(Actief Zorg) huurt sinds 1 april 2007 een bedrijfsruimte van Stichting WonenBreburg (WonenBreburg). Eind november 2010 heeft Actief Zorg per e-mail aan WonenBreburg gevraagd om de huurovereenkomst ‘om te zetten’ van Actief Zorg naar Zorgacademie Eigenwijs B.V. (Zorgacademie Eigenwijs). Op 22 december 2010 hebben partijen een allonge bij de huurovereenkomst ondertekend waarin zij verklaren dat de naam Actief Zorg B.V. per 1 oktober 2010 is gewijzigd in de naam Zorgacademie Eigenwijs B.V. i.o. Tot en met 31 januari 2011 heeft Actief Zorg de huur betaald. Vanaf 1 februari 2011 is geen huur meer betaald. Zorgacademie Eigenwijs is op 21 juni 2011 failliet verklaard. Meer dan een jaar later heeft WonenBreburg Actief Zorg aangesproken op betaling van achterstallige huurpenningen omdat Actief Zorg volgens WonenBreburg altijd huurder is gebleven. WonenBreburg betwist dat Zorgacademie Eigenwijs de huurovereenkomst heeft overgenomen.

Het Gerechtshof constateert dat sprake is van omstandigheden die erop duiden dat WonenBreburg heeft ingestemd met contractovername. Echter, voor contractovername is niet alleen de medewerking van WonenBreburg vereist, maar ook een daartoe strekkende akte tussen Actief Zorg en Zorgacademie Eigenwijs. Actief Zorg stelt dat deze akte besloten ligt in e-mailcorrespondentie tussen haar en Zorgacademie Eigenwijs. Het Gerechtshof meent dat in deze e-mailcorrespondentie geen akte in de zin van art. 6:159 BW kan worden gezien, nu hierin niet eens de naam van Zorgacademie Eigenwijs wordt genoemd. De akte is een constitutief vereiste voor contractovername en nu deze ontbreekt, is Actief Zorg huurder gebleven.

Het arrest bevestigt (nogmaals) dat een akte een constitutief vereiste is voor contractovername. Advies is dan ook –naast medewerking vragen van de wederpartij– een (beoogde) contractovername goed schriftelijk vast te leggen tussen overdrager en overnemer.
Beoordeel dit artikel