De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Corona: uitstel in procedures over merken en modellen

Corona: uitstel in procedures over merken en modellen

Het BBIE en het EUIPO verlengen termijnen voor procedures over merken en modellen vanwege het coronavirus en laten processuele regels vieren.
Leestijd 
Auteur artikel Lisette Gotink
Gepubliceerd 25 maart 2020
Laatst gewijzigd 25 maart 2020
 

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving, mede gelet op de (verscherpte) maatregelen die de regering maandag 23 maart bekend heeft gemaakt. Iedereen die thuis kan werken werkt thuis, waardoor steeds minder mensen fysiek (op kantoor) aanwezig zijn.

Niet alleen werken medewerkers van kantoren en overheidsinstanties (zoals de rechtbank) thuis, ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zijn door de coronamaatregelen minder goed bezet. Hun panden zijn bovendien gesloten. Het BBIE en het EUIPO hebben daarom een aantal besluiten genomen over het uitstellen van termijnen in procedures over merken en modellen. Wij zetten deze kort voor u op een rij.

De maatregelen van het BBIE

Het BBIE heeft op 20 maart 2020 laten weten dat zij de volgende maatregelen zal nemen:

  • Het BBIE zal tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen (de zogenaamde ‘BAU-datum’) geen verzoeken of procedures intrekken omdat een termijn niet werd gehaald. Dit geldt ook voor oppositieprocedures die niet op tijd zijn gestart of indien een betaling niet op tijd is gedaan

De BAU-datum zal op een gegeven moment door het BBIE bekend worden gemaakt. Dat zal naar onze verwachting nog wel even duren, aangezien een aantal maatregelen in Nederland is verlengd tot 1 juni 2020.

  • Voor alle verzoeken en procedures waarin de termijnen vóór de BAU-datum zijn verstreken of indien de termijn voor bijvoorbeeld het indienen van een processtuk op de BAU-datum minder dan een maand bedraagt, zal een extra termijn van een maand worden gegund. Deze maand zal worden gerekend vanaf de BAU-datum

Let op: het BBIE kan niet aan iedereen een nieuwe termijn communiceren. De hierboven genoemde mededeling treedt dan ook in plaats van mededelingen per specifiek geval.

Het is dus van belang om de website van het BBIE in de gaten te blijven houden zodat u tijdig op de hoogte bent vanaf welk moment de hiervoor genoemde maand zal intreden en hoe lang de nieuwe termijn zal zijn.

Het BBIE doet geen uitlatingen over procedures die aanhangig zijn of aanhangig worden gemaakt bij het Benelux-Gerechtshof. Het Benelux-Gerechtshof heeft (nog) geen afwijkende regelingen over termijnen bekend gemaakt.

De maatregelen van het EUIPO

Ook het EUIPO heeft termijnen uitgesteld. Op 16 maart 2020 is er een besluit van de uitvoerend directeur van het EUIPO gepubliceerd (hierop zijn enkele wijzigingen aangebracht op 19 maart 2020). In dit besluit worden alle termijn die aflopen tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020 verlengd tot 1 mei 2020. In de praktijk betekent dit dat de termijnen tot maandag 4 mei worden verlengd, aangezien 1 mei een feestdag is in Spanje.

Het gaat om álle procedurele termijnen, zowel termijnen die worden vastgesteld in een procedure bij het EUIPO, als termijnen die rechtstreeks door de bijvoorbeeld de merkenverordening worden opgelegd. U kunt hierbij concreet denken aan:

  • betalingstermijnen
  • het recht op prioriteit
  • de oppositietermijn, en
  • termijnen voor vernieuwingsaanvragen

Het besluit benadrukt nog eens dat de betrokken partijen niet verplicht zijn om bij het Bureau een verzoek in te dienen om de verlening in werking te laten treden. Het uitstel wordt dus automatisch verleend.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere besluiten van het BBIE en het EUIPO met betrekking tot de coronacrisis. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben over het uitstellen van termijnen, dan adviseren uw graag verder.