1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Dakkapel; gemeenschappelijk of niet?

Dakkapel; gemeenschappelijk of niet?

Het hebben of plaatsen van een dakkapel op het dak van een appartementencomplex roept een aantal vragen op: - Is een dakkapel gemeenschappelijk of juist privé? - Wie draagt de kosten? - Wat moet er juridisch worden geregeld?
Leestijd 
Auteur artikel Mariëlla Wensink
Gepubliceerd 29 november 2021
Laatst gewijzigd 29 november 2021

Gemeenschappelijk?

In het Modelreglement staat beschreven wat gemeenschappelijk is en wat niet. Op splitsingen waar het Modelreglement uit 2006 of 2017 van toepassing is verklaard is hier geen twijfel over. Een dakkapel is gemeenschappelijk. Dit staat hier namelijk met zoveel woorden in.

In oudere Modelreglementen staat slechts dat “onder andere” “de buitengevels inclusief kozijnen” en “het dak” gemeenschappelijk zijn. Het gaat hierbij niet om een limitatieve lijst. Dus dakkapellen lijken hieronder te vallen. Het Hof Den Haag ziet dit ook zo. Het Hof overweegt namelijk:

“Tot de gemeenschappelijke gedeelten gaat een nieuwe opbouw met nieuwe kozijnen, gevels en dakbedekking behoren.”

Kosten?

Het onderhoud en vernieuwing van de gemeenschappelijk delen is voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk. Het komt echter geregeld voor dat in de akte van splitsing afwijkende afspraken zijn gemaakt. Kijk hier dus goed naar voordat de kosten van onderhoud aan de raamkozijnen van een dakkapel bij de VvE in rekening wordt gebracht.

Regelen?

Stel dat een appartementseigenaar een dakkapel wil plaatsen. Mogelijk is hiervoor een vergunning nodig. Dit hangt af van waar de dakkapel zal worden geplaatst. Ook in het kader van het VvE-recht dienen zaken geregeld te worden. Zo is mogelijk een wijziging van de splitsingsakte vereist.

Volgens de Hoge Raad moet een splitsingsakte gewijzigd worden indien in de constructie of de omgrenzing van het appartement een verandering wordt aangebracht die gevolgen heeft voor de goederenrechtelijke situatie.

Volgens het Hof Den Haag, in zijn hiervoor al eerder aangehaald arrest, is hiervan bij het plaatsen van een dakkapel sprake:

“Met de plaatsing van een dakkapel wordt het gemeenschappelijk dak doorbroken (verwijderd) en wordt de omvang van het appartement ten behoeve waarvan de dakkapel dient, uitgebreid.”