De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De Europese Erfrechtverordening en rechtskeuze in het testament

De Europese Erfrechtverordening en rechtskeuze in het testament

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Hieronder bespreek ik de mogelijkheid van het maken van een rechtskeuze in een testament voor en na deze datum.
Auteur artikelAnnick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd27 februari 2015
Laatst gewijzigd18 juni 2018
Leestijd 

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Hieronder bespreek ik de mogelijkheid van het maken van een rechtskeuze in een testament voor en na deze datum.

Met het uitbrengen van een rechtskeuze wordt bepaald welk recht van toepassing is op de erfopvolging (wie zijn erfgenaam?). Na de inwerkingtreding van de verordening bepaalt de rechtskeuze ook welk recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap.

Rechtskeuze vóór 17 augustus 2015

De mogelijkheid tot het uitbrengen van een rechtskeuze bestaat al in Nederland en biedt thans de mogelijkheid om expliciet te kiezen voor ofwel het recht van de het land van de nationaliteit ofwel het recht van het land van de gewone verblijfplaats. Een rechtskeuze die voor 17 augustus aanstaande is of wordt gedaan blijft geldig nadat de verordening in werking treedt.

Waar nu bepaalde lidstaten een gemaakte rechtskeuze niet (volledig) accepteren, omdat zij eigen regels hanteren voor bijvoorbeeld een woning gelegen in hun lidstaat, beoogt de verordening een einde te maken aan deze onzekerheid. De gemaakte rechtskeuze in een testament zal in iedere lidstaat geaccepteerd moeten worden.

Rechtskeuze vanaf 17 augustus 2015

Vanaf 17 augustus 2015 wordt de keuze ten aanzien van ons huidige recht beperkt en is het alleen nog maar mogelijk te kiezen voor het recht van het land van de nationaliteit. Als er echter geen rechtskeuze in het testament wordt vermeld dan geldt het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater ten tijde van het overlijden. Door uitdrukkelijk in het testament op te nemen dat er geen rechtskeuze wordt gemaakt, wordt er impliciet een keuze gemaakt voor het recht van de laatste gewone verblijfplaats.

Voor iemand die in Nederland woont, hier zijn vermogen heeft, een Nederlandse partner heeft, maar niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is het na 15 augustus 2015 niet meer mogelijk om Nederlands recht expliciet van toepassing te verklaren op zijn nalatenschap. 

Advies

Het kan goed zijn om uw testament en een eventueel gemaakte rechtskeuze te laten beoordelen door een specialist. Graag zijn wij u daarbij behulpzaam.

Beoordeel dit artikel