1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet merkenrecht beschermen

'Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet'

Jiskefet is een merk van Jiskefet B.V. De makers zijn publieke figuren. Kunnen zij de ‘Jiskefet Encyclopedie’ verbieden? Lees meer over de rechtszaak
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 05 november 2021
Laatst gewijzigd 05 november 2021

Televiesieprogramma

Het televisieprogramma ‘Jiskefet’ was van 1990 tot 2005 op televisie. Het drietal heeft vanwege hun bekendheid in Nederland, mede door de televisieserie Jiskefet, verzilverbare populariteit in het kader van het portretrecht.

Intellectuele eigendomsrechten

Jiskefet B.V. is de houder van verschillende intellectuele eigendomsrechten op en in verband met de zeer bekende televisieserie. Het gaat hier onder meer om auteursrechten op het format (teksten, foto’s, scripts, uitzendingen en sketches) en het Benelux-woordmerk ‘Jiskefet’.

Uitgeverij Noblesse is voornemens een boek genaamd ‘Jiskefet Encyclopedie’ in de handel te brengen. Mag dat zomaar?

Publicatie boek

Noblesse weigerde aanvankelijk om een (digitaal) afschrift te verstrekken van het boek, maar heeft uiteindelijk wel een aantal print-outs van het boek aan Jiskefet c.s. ter beschikking gesteld. Niettemin leidde de kwestie tot een kort geding, met een dagvaarding ingeleid.

Merkenrecht beschermen?

In kort geding is met name de vraag of door publicatie van het boek de merkrechten van Jiskefet worden geschonden. De Jiskefetters hebben er met name bezwaar tegen dat op het boek niet duidelijk zichtbaar is aangegeven dat dit niet van Jiskefet afkomstig is. Zij stellen dat Noblesse afbreuk doet aan, dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, dat staat voor humor. Kunnen zij hun merkenrecht beschermen?

De rechter oordeelt als volgt in het vonnis:

“Bij de beantwoording van die vraag moet ervan worden uitgegaan dat de aanduiding Jiskefet, ook al is die pas recentelijk als merkaanduiding gedeponeerd, door een aanzienlijk deel van het (oudere) Nederlandse publiek zal worden geassocieerd met het gelijknamige TV-programma dat gedurende 15 jaar op de Nederlandse televisie is uitgezonden. De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat Jiskefet ook heden ten dage nog een bekend cabarettrio is. Indien dat niet het geval zou zijn, had Noblesse geen tijd, geld en moeite gestoken in de vervaardiging van de onderhavige encyclopedie. Ook zou SBS6 niet op de zaak zijn afgekomen om filmopnamen te maken. Daar komt bij dat veel van het Jiskefet beeldmateriaal met enkele muisklikken op het internet te vinden is. De leden van het Jiskefet-trio moeten dan ook als publieke figuren worden beschouwd.
4.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Jiskefet c.s. met een beroep op hun merkrechten kunnen opkomen tegen het onderhavige gebruik van het teken ‘Jiskefet’.’

Er is wel een bepaalde vrijheid om een boek te schrijven over een bekend cabarettrio en in de titel van het boek tot uitdrukking te brengen dat het boek over Jiskefet gaat, maar – zo oordeelt de rechter - op het boek moet dan wel duidelijk zichtbaar tot uitdrukking worden gebracht dat dit niet van Jiskefet afkomstig is, en niet met haar betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht. De vermelding “gegarandeerd ongeautoriseerd” was hiertoe onvoldoende.

Conclusie

De rechtbank concludeert dat er sprake is van merkinbreuk. Noblesse moet duidelijk kenbaar maken op het boek dat het boek niet afkomstig is van de makers van Jiskefet. Ook moet het boek overstickerd worden op de voorzijde.

Joost Becker, advocaat intellectueel eigendomsrecht