1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Donders benadeeld; merkregistratie ROY DONDERS te kwader trouw

Donders benadeeld; merkregistratie ROY DONDERS te kwader trouw

Toen ene M. Janssen door het succes van de televisieserie van "Roy Donders: stylist van het Zuiden" de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op grond van zijn professie, directeur van een marketingbureau (te weten JanssenConcepts) "kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door Roy Donders werd gebruikt". De rechtbank neemt in elk geval aan dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds we...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 03 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Toen ene M. Janssen door het succes van de televisieserie van "Roy Donders: stylist van het Zuiden" de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op grond van zijn professie, directeur van een marketingbureau (te weten JanssenConcepts) "kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door Roy Donders werd gebruikt". De rechtbank neemt in elk geval aan dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds werd gebruikt als dienstmerk.

JanssenConcepts had daarvan, als zij al geen wetenschap gehad zou hebben van het voorgebruik door eiser Donders, in elk geval behoren te weten. De rechtbank vervolgt:
De stelling dat er geen intentie was om Donders te benadelen, wordt gepasseerd. Indien JanssenConcepts de merken enkel zou hebben geregistreerd voor gebruik door [eiser] zelf in samenwerking met JanssenConcepts, zou JanssenConcepts de merken niet voor zichzelf in stand hebben gehouden toen bleek dat [eiser] geen interesse had in een samenwerking met JanssenConcepts. De stelling van JanssenConcepts dat [eiser] zelf geen interesse had in de merken ROY DONDERS is door Janssen c.s. niet feitelijk onderbouwd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Uit de e-mail van de manager van [eiser] van 29 augustus 2014 blijkt slechts dat [eiser] geen interesse had in een samenwerking met Janssen. Dit wordt ondersteund door de vaststelling dat JanssenConcepts zelf het merk ROY DONDERS nog niet heeft gebruikt en dat er ook geen concrete plannen bestaan om het merk te gaan gebruiken. Janssen heeft daarentegen wel het merkdepot gebruikt om het gebruik door [eiser] van het merk ROY DONDERS te beletten door kort gezegd Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak met het merk ROY DONDERS te staken.

De conclusie van het vorenstaande is dat JanssenConcepts te kwader trouw handelde toen zij het merk ROY DONDERS deponeerde. Ook overigens is de rechtbank van oordeel dat JanssenConcepts onrechtmatig jegens Donders heeft gehandeld door de naam Roy Donders als merk te deponeren.

De doorhaling van de registratie te kader trouw wordt bevolen. Janssen wordt bovendien veroordeeld tot schadevergoeding.

Les uit deze uitspraak is om voorzichtig te springen met het merk-gebruik en -registratie van namen van BN'ers.