De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Doorlinken van domeinnamen; mag dat?

Doorlinken van domeinnamen; mag dat?

Doorlinken is vaak onderwerp van juridische procedures. In deze serie artikelen zetten wij de bestaande Nederlandse rechtspraak over doorlinken op een rij, vanuit handelsnaam- en merkrechtelijke invalshoek en de onrechtmatige daadsleer. Steeds gaat het daarbij om de vraag wanneer doorlinken met gebruikmaking van een bepaalde domeinnaam toelaatbaar is en wanneer niet.
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 19 november 2018
Laatst gewijzigd 04 december 2018
Leestijd 

Doorlinken

De Nederlandse rechtspraak over doorlinken is zeer omvangrijk.[1] Diverse intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op de vraag wanneer doorlinken wel en niet mag. Wij zullen deze rechten bespreken in deze en de volgende bijdragen.

Het begrip ‘doorlinken’

Wat is doorlinken precies?[2] Opvallend is dat in de Nederlandse rechtspraak feitelijk vaak niet de precieze werking van de doorlink wordt uitgelegd, terwijl dit wél relevant is voor de juridische kwalificatie.[3]

Het hangt af van de omstandigheden van het geval of gebruik van een bepaalde domeinnaam feitelijk als ‘doorlinken’ kan worden gekwalificeerd. In de meeste gevallen zal bij het doorlinken, waarover het in deze bijdrage gaat, middels een domeinnaam de internetgebruiker feitelijk worden doorgeleid naar een ander domein of andere website indien de domeinnamen in de adresbalk wordt ingevoerd. Dit is veelal een geautomatiseerd proces. Doorlinks fungeren dus als een soort digitale, automatische wegomleiding.

Er zijn ook andere vormen van doorlinken; soms zal er sprake zijn van een link die verwijst naar een andere website, waarop kan worden geklikt, bijvoorbeeld in de vorm van een banner of links die aanklikbaar zijn (zoals Google AdWords).[4] Doch veelal gaat het in de rechtspraak om het gebruik van een domeinnaam die identiek is aan of overeenstemt met een ouder, reeds bestaand teken van een derde zoals een (oudere) handels-, merk- of domeinnaam. Bij het doorlinken wordt die naam of een daarmee overeenstemmende naam gebruikt om de internetgebruiker, die daarnaar op zoek is, door te geleiden naar de (producten of diensten van de) concurrent op diens website. Als internetgebruikers zoeken naar informatie van de (merk- of handelsnaam)houder, kan dat schade toebrengen aan de rechthebbende op de merk- of handelsnaam.

Juridisch kader

Het antwoord op de vraag of doorlinken juridisch gezien toelaatbaar is of niet, is in z’n algemeenheid niet te geven. De rechtspraak is zeer casuïstisch. Wij signaleren wel een algemene lijn in de bijdragen die nog zullen volgen. In de onderzochte rechtspraak wordt vaak het handelsnaamrecht ingeroepen. Ook wordt opgetreden tegen doorlinks op grond van een merkrecht. De onrechtmatige daadsleer heeft zich als vangnet ontwikkeld.

In de hierna volgende bijdragen, die de aankomende periode zullen worden gepubliceerd, worden achtereenvolgens eerst het handelsnaamrecht en vervolgens het merkenrecht besproken als mogelijkheid om tegen doorlinken op te treden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Lees meer over Doorlinken en het handelsnaamrecht.

Lees meer over Doorlinken en het merkenrecht

 

Joost Becker, advocaat intellectueel eigendom [1]

 

----------------------------------------

[1] Dit betreft een representatief, maar niet-uitputtend overzicht van uitspraken van de Nederlandse civiele rechter. Wij hebben bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar uitspraken onder de .nl-geschillenregeling en vergelijkbare regelingen.

[2] Zie voor een aantal algemene overzichten over domeinnamen en doorlinken in de literatuur: Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3 Vormen, namen en reclame, p. 267-274. Zie voorts ‘Van de brug af gezien; Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2010’, IER 2011, 13, p. 20; M. Van der Linden-Smith & A.R. Lodder, Jurisprudentie Internetrecht, Kluwer 2006; Computerrecht 2007, 40, themanummer Domeinnamen.

[3] Of niet (feitelijk) omschreven wordt dat het om een doorlink gaat.

[4] Een banner is vaak een afbeelding (vaak een advertentie) waarop geklikt kan worden die fungeert als doorlink. Ook vanuit andere locaties zoals Google Adwords kan gelinkt of doorgelinkt worden naar andere domeinnamen.

[5] Advocaat bij Dirkzwager te Arnhem.