1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eerste Kamer stemt in met verbod op nepreviews

Eerste Kamer stemt in met verbod op nepreviews

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming aangenomen, dat een 'verbod' op het plaatsen van nepreviews introduceert. De wet treedt per 28 mei 2022 in werking.
Leestijd 
Auteur artikel Jeroen Lubbers
Gepubliceerd 29 maart 2022
Laatst gewijzigd 29 maart 2022

In 2019 heeft de EU de Richtlijn (EU) 2019/2161 vastgesteld, waarmee bestaande richtlijnen over consumentenbescherming worden gemoderniseerd. Europese Richtlijnen moeten door de nationale wetgevers worden 'omgezet' in een nationale wet. Eerder schreef ik over het wetsvoorstel dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat had gepubliceerd. Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Volgens het persbericht op de website van de Rijksoverheid treedt de wet op 28 mei 2022 in werking.

Onderdeel van de nieuwe wet is een verbod voor handelaren (natuurlijk personen of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf) op het plaatsen van valse en neppe online reviews, waardoor de consument misleid kan worden. Ook het laten plaatsen van nepreviews door derden valt onder het verbod. Onder de Richtlijn worden nepreviews genoemd als 'misleidende' handelspraktijk. En dergelijke handelspraktijken zijn verboden.

Daarnaast moeten handelaren naar hun klanten transparant zijn over de maatregelen die zij treffen om te borgen dat geplaatste reviews afkomstig zijn van consumenten die een product of dienst daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het controleren van een aankoopbewijs en het transparant doorplaatsen van zowel positieve als negatieve reviews.

De wet plaatst de nieuwe regels onder de 'Oneerlijke handelspraktijken' (Afdeling 3A van Boek 6 BW). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet als toezichthouder toe op de naleving van de wetgeving rondom oneerlijke handelspraktijken, waarvan het verbod op plaatsen van nepreviews onderdeel gaat uitmaken. Overtreders kunnen worden beboet met een - potentieel - forse boetes.