1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eerste klacht Corona reclame

Eerste uitspraak Reclame Code Commissie over Corona gerelateerde reclames

“CORONAVIRUS: LAAT JE NIET GEK MAKEN!!” zo luidt een reclame op Facebook, die Zilver als een effectief middel tegen het Coronavirus aanprijst. Dit mag niet.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 23 april 2020
Laatst gewijzigd 23 april 2020

Reclame-uitingen

De reclame betreft een post op Facebook, geplaatst op 31 januari 2020.

Daarin staat onder meer:

“CORONAVIRUS: LAAT JE NIET GEK MAKEN!!

Voorkom besmetting. Volgens patentnummer EP1676582A1, is Zilver een effectief middel tegen het Coronavirus.

Naast deze tekst staat een cartoonachtige afbeelding van het Coronavirus met daaronder: “CORONAVIRUS”.

Klacht tegen reclame

Bij de Reclame Code Commissie wordt geklaagd dat het aanprijzen van nano zilver ter voorkoming van het Coronavirus is aan te merken als het misbruiken van de angst die momenteel heerst voor besmetting met dit virus. Bovendien heeft het patent, waaraan wordt gerefereerd, niets te maken met “feitelijke informatie” dat je door het innemen van nano zilver een kleinere kans hebt op het krijgen van het Coronavirus.   

Juridische beoordeling van reclame-uiting

De Reclame Code Commissie wijst erop dat in de bestreden uiting het product als een gezondheidsproduct wordt aangeprezen, als “effectief middel tegen het coronavirus”, omdat deze spray wordt gepresenteerd. Het gaat daarmee dus om ‘het genezen of voorkomen van een ziekte’.

Ingevolge artikel 84 Geneesmiddelenwet (Gw) is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Nu niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke vergunning in dit geval is verleend, is de reclame in strijd met artikel 84 Gw en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ook wordt de reclame-uiting in strijd met de bepaling dat: “Reclame voor gezondheidsproducten waarin sprake is van een aanprijzing met geneeskundige inhoud of een toespeling daarop mag niet”.  

Reeds op grond van het voorgaande is de reclame ontoelaatbaar.

Toetsing van reclames

Het merendeel van de klachten bij de RCC gaat nu over reclames waarin producten worden aangeprezen die het virus zouden bestrijden of de weerstand zodanig zouden vergroten dat het virus geen vat meer heeft op de gebruikers. Veel klagers maken bezwaar tegen dit soort uitingen. De bovenstaande uiting is de eerste van nog vele te verwachte uitspraken.

Een aantal andere klachten is nog in behandeling, of de beroepstermijn is nog niet verstreken, waardoor deze nog niet openbaar gemaakt worden.

Joost Becker, advocaat reclamerecht