De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eigenaar appartementsrecht gebonden aan door VvE vastgestelde stookkosten

Eigenaar appartementsrecht gebonden aan door VvE vastgestelde stookkosten

Een eigenaar van een appartementsrecht is gebonden aan besluiten van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’), zoals besluiten aangaande de stookkosten. Het is dan ook van belang deze besluiten goed te bekijken en, indien nodig, op de wettelijk voorgeschreven weg hiertegen in verweer te komen. Een mooi voorbeeld volgt uit een zaak die speelde bij de rechtbank Den Haag. De zaakA is eigenaar van een aantal appartementsrechten in een appartementencomplex te Utrecht. Dit complex wordt verwarmd met Ene...
Auteur artikel Mariëlla Wensink
Gepubliceerd 23 oktober 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Een eigenaar van een appartementsrecht is gebonden aan besluiten van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’), zoals besluiten aangaande de stookkosten. Het is dan ook van belang deze besluiten goed te bekijken en, indien nodig, op de wettelijk voorgeschreven weg hiertegen in verweer te komen. Een mooi voorbeeld volgt uit een zaak die speelde bij de rechtbank Den Haag.

De zaak
A is eigenaar van een aantal appartementsrechten in een appartementencomplex te Utrecht. Dit complex wordt verwarmd met Eneco stadsverwarming. De energierekening wordt betaald door de VvE, die de kosten vervolgens doorbelast aan de eigenaren van appartementsrechten. De VvE brengt hen maandelijks een voorschot in rekening en aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats. Het voorschot en de afrekening worden telkens bij besluit door de VvE vastgesteld.

A is van mening dat hij teveel betaalt voor de stookkosten. Om deze reden houdt hij een deel van de stookkosten in op zijn periodieke bijdrage aan de VvE. Ook weigert hij de jaarlijkse eindafrekening te betalen.

In rechte wordt A veroordeeld tot betaling. De rechtbank overweegt hierbij dat A als eigenaar van een appartementsrecht van rechtswege lid is van de VvE. Dit betekent dat het lidmaatschap automatisch ontstaat. Ieder lid is rechtens gehouden om de bijdrage die de VvE vaststelt tijdig en volledig te betalen.

Wat A had moeten doen was de procedure van artikel 5:130 BW volgen. Hij had binnen één maand nadat hij bekend was met het besluit, of ermee bekend had kunnen zijn, een verzoek moeten indienen bij de kantonrechter om het besluit van de VvE te vernietigen. Nu hij dit heeft nagelaten staan de bedragen formeel vast en is hij gehouden deze te betalen. Het is niet mogelijk om besluiten uit het verleden alsnog aan te tasten door niet te betalen.