De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Europese verklaring van Erfrecht

Europese verklaring van Erfrecht

Bent u erfgenaam van iemand die in Nederland is overleden, maar een buitenlandse nationaliteit heeft, een buitenlandse woon- of verblijfplaats, een buitenlands testament of in het buitenland gelegen onroerend goed heeft, dan kan het zijn dat u een Europese verklaring van Erfrecht nodig heeft. Wat is Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) en wanneer kunt u de Verklaring gebruiken?
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 13 juni 2017
Laatst gewijzigd 18 juni 2018
 

Bent u erfgenaam van iemand die in Nederland is overleden, maar een buitenlandse nationaliteit heeft, een buitenlandse woon- of verblijfplaats, een buitenlands testament of in het buitenland gelegen onroerend goed heeft, dan kan het zijn dat u een Europese verklaring van Erfrecht nodig heeft.

Wat is Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) en wanneer kunt u de Verklaring gebruiken?

De EVvE wordt gebruikt om bewijs te leveren van de rechten van alle erfgenamen, de toewijzing van bepaalde goederen aan de erfgenamen of legatarissen, alsmede om de bevoegdheden van de executeur van de nalatenschap vast te stellen. Met de verklaring kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld toegang krijgen tot buitenlandse bankrekeningen van de erflater, de tenaamstelling van deze rekeningen wijzigen en een woning op naam krijgen.
De verklaring heeft mogelijkerwijs geen effect buiten de lidstaten. Of de verklaring zijn werking ook heeft in andere landen dan een lidstaat, is afhankelijk van het recht van dat land.

Voorbeeld

Jan is overleden in Nederland. Marie is zijn enige erfgenaam. Jan heeft bezittingen in Nederland en een vakantiewoning in Frankrijk. Marie wenst als erfgenaam de vakantiewoning op haar naam te zetten. Met behulp van de EVvE kan de Franse bevoegde autoriteit controleren of Marie daadwerkelijke de enig erfgenaam van Jan is en vervolgens de vakantiewoning op haar naam zetten.

Voorwaarden  

De verklaring kan alleen worden afgegeven, indien er sprake is van overlijden op of na 17 augustus 2015. De EVvE kan worden gebruikt als er sprake is van erfopvolging; elke vorm van overgang of overdracht van goederen, rechten en verplichtingen naar aanleiding van een overlijden. Erfopvolging kan geschieden krachtens wet maar ook op grond van een testament. De verklaring wordt afgegeven om in een andere lidstaat te gebruiken.

Wie kan de EVvE aanvragen?

De EVvE kan worden aangevraagd door de erfgenamen, executeurs en beheerders van de nalatenschap. De legataris kan naar Nederlands erfrecht geen EvvE aanvragen.

Wie mag de Evve afgeven?

In Nederland is de notaris de bevoegde autoriteit om de EVvE af te geven. Afhankelijk van de vraag of er een rechtskeuze is gemaakt voor Nederlands recht is de notaris bevoegd om de verklaring af te geven.

Geen rechtskeuze

Als de erflater in zijn testament geen rechtskeuze heeft gemaakt, dan is de Nederlandse notaris bevoegd om een verklaring af te geven, indien de erflater zijn gewone verblijfplaats in Nederland had. De ‘gewone verblijfplaats’ hoeft niet altijd de gemeente te zijn waar de erflater stond ingeschreven. Als de erflater nauwere banden heeft met ander land, bijvoorbeeld omdat de erflater feitelijk in het buitenland woont en zijn huisarts en tandarts daar bezoekt, dan kan het zijn dat de Nederlandse notaris niet bevoegd is op grond van de verblijfplaats van de erflater.
Heeft de erflater geen gewone verblijfplaats in een lidstaat, dan kan de Nederlandse notaris alsnog bevoegd zijn om een EVvE af te geven, indien de erflater bezittingen had in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld een (vakantie)woning zijn of Nederlandse bankrekeningen. Hiervoor gelden echter wel extra voorwaarden, zo moet de erflater de Nederlandse nationaliteit hebben of moet de erflater vijf jaar voorafgaand aan het overlijden diens gewone verblijfplaats in Nederland hebben gehad.

Wel rechtskeuze

Heeft de erflater wel een rechtskeuze gemaakt voor het Nederlands recht, dan is de Nederlandse notaris ook bevoegd. Het is hierbij echter wel van belang dat indien de erflater zijn gewone verblijfplaats niet in Nederland had, alle belanghebbenden de bevoegdheid van de notaris uitdrukkelijk aanvaarden. Dit kan tegelijkertijd worden gedaan met de aanvaarding van de nalatenschap of van de executeursbenoeming. De aanvaarding kan ook plaatsvinden door het sluiten van een overeenkomst door alle belanghebbenden.

Advies

U kunt bij ons terecht voor advies omtrent de aanvaarding en afwikkeling van (buitenlandse) nalatenschappen. Een vrijblijvende offerte voor de Europese Verklaring van Erfrecht kunt u aanvragen via ons formulier.