1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 1: stemrechtloze aandelen en quorum

Flex-weetje 1: stemrechtloze aandelen en quorum

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Stemrechtloze aandelen en quorumWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:Stemrec...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 18 april 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Stemrechtloze aandelen en quorum
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

Stemrechtloze aandelen niet mee worden geteld bij de berekening of op een aandeelhoudersvergadering het vereiste quorum is behaald?

Maar dat zij wel meetellen bij de berekening van het aantal aandeelhouders die om de oproeping van een aandeelhoudersvergadering kunnen verzoeken?

Toelichting
Omdat aandeelhouders zonder stemrecht geen stemrecht hebben, is het niet van belang of zij in een vergadering aanwezig zijn voor het vereiste te behalen quorum. Zij hebben echter wel het recht om vergaderingen bij te wonen en agendapunten aan te dragen, daarom worden zij wel meegeteld bij de bepaling van het aantal aandeelhouders dat een vergadering bijeen mag roepen.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.