1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 10: afschaffing bankverklaring

Flex-weetje 10: afschaffing bankverklaring

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Afschaffing bankverklaringWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De bankverklaring bij de vol...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 20 juni 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Afschaffing bankverklaring
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De bankverklaring bij de volstorting van aandelen in contanten komt te vervallen?

Toelichting
Indien aandelen bij de oprichting worden volgestort in geld is er onder het huidige recht een bankverklaring vereist. Uit deze verklaring dient te blijken dat het bedrag dat op de te plaatsen aandelen moet worden gestort hetzij meteen na de oprichting ter beschikking zal staan van de B.V., hetzij – ten vroegste vijf maanden voor de oprichting – op een afzonderlijke rekening stond.
Het nieuwe recht laat de kapitaalbeschermingseisen voor de B.V. los, waardoor onder meer de bankverklaring komt te vervallen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een voldoende kapitalisatie van de B.V.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.