1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 11: afschaffing accountantsverklaring

Flex-weetje 11: afschaffing accountantsverklaring

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Afschaffing accountantsverklaringWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De accountantsverklar...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 27 juni 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Afschaffing accountantsverklaring
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De accountantsverklaring bij de volstorting van aandelen in natura komt te vervallen?

Toelichting
Indien aandelen worden volgestort in natura (bijvoorbeeld inbreng van een onderneming of inbreng van aandelen) is er onder het huidige recht een accountantsverklaring vereist. Deze verklaring houdt in dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht tenminste gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht.
Het nieuwe recht laat de kapitaalbeschermingseisen voor de B.V. los, waardoor onder meer de accountantsverklaring komt te vervallen. Het is nog wel vereist om een beschrijving op te stellen van hetgeen wordt ingebracht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze beschrijving. Voordeel is wel dat de peildatum van de beschrijving wordt verlengd van vijf maanden naar zes maanden.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.