1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Ontstentenis en belet van commissarissen.Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De statuten een regeling dienen te bevatten voor ontstentenis en...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 11 september 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Ontstentenis en belet van commissarissen.
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De statuten een regeling dienen te bevatten voor ontstentenis en belet van commissarissen?

Toelichting
Indien er bij een B.V. een raad van commissarissen is ingesteld, wordt het onder het nieuwe recht verplicht om in de statuten voorschriften op te nemen over de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen. Daarnaast kunnen de statuten nader bepalen wanneer er sprake is van belet, hetgeen een wijziging is ten opzichte van het huidige recht.
Het overgangsrecht bepaalt dat deze regeling bij de eerstvolgende statutenwijziging van de B.V. moet worden opgenomen.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.