1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigenWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen?Toelic...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 17 september 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen?

Toelichting
Onder het huidige recht zijn er allerlei kapitaalbeschermingsregels verbonden aan de procedure tot kapitaalvermindering. Dit houdt onder meer in dat het gestorte kapitaal niet kleiner mag worden dan het minimumkapitaal, het aandeelhoudersbesluit tot kapitaalvermindering gedurende twee maanden ter inzage moet worden gelegd bij de KvK en hiervan melding worden gemaakt in een landelijk dagblad. Deze eisen vervallen. Onder het nieuwe recht heeft een besluit van de AvA tot kapitaalvermindering geen gevolgen zolang het bestuur hiervoor geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur mag haar goedkeuring alleen weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de B.V. na de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Een bestuurder is tegenover de B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat ontstaat indien wordt overgegaan tot het terugbetalen van kapitaal, terwijl ze wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de B.V. na de terugbetaling haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen voldoen. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor aandeelhouders die de uitkering ontvingen, zij het dat zij maximaal het door hen ontvangen bedrag terug dienen te betalen.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.