1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 8: uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen

Flex-weetje 8: uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Uitsluiting overdraagbaarheid van aandelenWist u dat onder het nieuwe B.V.-re...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 06 juni 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De overdraagbaarheid van aandelen bij de statuten kan worden uitgesloten?

Toelichting
Onder het huidige recht is het niet mogelijk statutair te bepalen dat de aandelen gedurende een aantal jaren niet mogen worden vervreemd. Vaak wordt dit in een aandeelhoudersovereenkomst alsnog opgenomen. Indien een aandeelhouder echter toch overgaat tot vervreemding van aandelen, levert dit wel wanprestatie op, maar maakt dit de overdracht niet ongeldig (mits is voldaan aan de blokkeringsregeling).
In het nieuwe recht mag de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde tijd statutair worden uitgesloten en is een overdracht in strijd met deze uitsluiting ongeldig. Inmiddels is duidelijk dat een uitsluiting van de overdraagbaarheid voor een periode van vijf jaar is toegestaan, maar is nog onduidelijk waar de grens ligt. Dit zal in de komende jurisprudentie duidelijk worden.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.