1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Food en recht; is het uiterlijk van de FreaKINGdel burger te beschermen?

Food en recht: is het uiterlijk van de FreaKINGdel burger te beschermen?

De foodsector worden continu nieuwe producten gemaakt. Is het uiterlijk daarvan vrij om te gebruiken? Of levert dat slaafse nabootsing op?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 06 maart 2020
Laatst gewijzigd 06 maart 2020

Bescherming snacks?

Het uiterlijk van producten kan op verschillende manieren beschermd worden. Bijvoorbeeld via het auteursrecht, het modellenrecht, het merkenrecht.

BKNL heeft getracht een snack genaamd de FreaKINGdel burger, die in restaurants van Burger King gegrild wordt verkocht, te beschermen. Het gaat daarbij om een soort burger geserveerd op een hamburgerbroodje met ui, voorzien van deze sauzen: mayonaise en curry.

Pure Ingredients heeft in januari 2020 een snack op de markt gebracht onder de naam Frikandel Burger, welke qua vorm gelijk is aan die van de FreaKINGdel burger. Deze wordt verkocht in grootverpakking als diepvriesproduct, voorlopig enkel aan groothandels.

BKNL stelt dat Pure Ingredients met de Frikandel Burger inbreuk pleegt op het intellectueel eigendomsrecht van BKNL op de FreaKINGdel burger, omdat er sprake is van slaafse nabootsing.

Uiterlijk van het product

De kort geding rechter wijst de vordering af omdat kort gezegd de FreaKINGdel burger onvoldoende afwijkt van de recht van de markt:

“De voorzieningenrechter is van oordeel dat de FreaKINGdel burger geen uniek, eigen gezicht heeft waarmee deze zich onderscheidt van andere gelijksoortige producten op de relevante markt. De vierkante vorm geeft de FreaKINGdel burger geen eigen gezicht, nu die vorm voor gelijkaardige snacks vrij gebruikelijk is, zoals blijkt uit de door Pure Ingredients als productie 5 overgelegde (en niet gemotiveerd betwiste) afbeeldingen. Ook de bedoelde – in dit geval drie – rondingen geven aan de FreaKINGdel burger geen eigen gezicht. Doorslaggevend is dat – hetgeen BKNL ook zelf stelt – de FreaKINGdel burger wat betreft vormgeving de vorm volgt van een traditionele frikandel, zij het dat deze door midden is gesneden, zodat deze aan deze bovenzijde drie rondingen heeft en aan de onderzijde vlak is. Daardoor lijkt het alsof drie halve (in de lengterichting gedeelde) frikandellen als het ware aan elkaar zijn geplakt. In die zin onderscheidt de FreaKINGdel burger zich ook niet van een traditionele frikandel die door een consument in de lengterichting door midden is gesneden en vervolgens op een broodje is gelegd”

en

“De naamgeving duidt ook op het feit dat de in Nederland traditionele frikandel tot uitgangspunt heeft gediend, niet vanwege de samenstelling daarvan, doch vanwege de vorm daarvan. De gekozen vorm is derhalve in hoge mate beïnvloed door de vorm van de traditionele frikandel. BKNL stelt ook zelf dat de FreaKINGdel burger aan de bovenzijde de voor de frikandel kenmerkende rondingen heeft. Dat heeft tot gevolg dat niet kan worden gezegd dat de FreaKINGdel burger een uniek, eigen gezicht heeft.”

Slaafse nabootsing?

Ook het uiterlijk van snacks kan beschermd worden. Voor de bescherming tegen slaafse nabootsing is inderdaad vereist dat het nagebootste product een eigen plaats of eigen gezicht in de markt heeft. Zonder dat kan er geen bescherming zijn. In dit geval lukt het niet om bescherming tegen nabootsing te krijgen, omdat het product vrij gebruikelijk is, en geen eigen gezicht heeft. Ook is gekozen vorm van het product in dit geval in hoge mate beïnvloed door de vorm van de traditionele frikandel. Om deze redenen wordt er geen bescherming verleend.

Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom