1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gebruikt Heks'nkaas een misleidende verpakking?

Gebruikt Heks'nkaas een misleidende verpakking?

Wekt het merkteken "Heks'nkaas" op verpakkingen van smeerdip de onjuiste indruk dat het product een soort kaas is? Is het daarmee misleidend ten aanzien van de samenstelling van het product? De Rechtbank Rotterdam heeft hierover op 13 mei 2016 een interessante uitspraak gewezen.Heksenkaas BV heeft eerdere een bestuurlijke boete opgelegd gekregen wegens overtreding van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL) wegens misleiding. Na een ongegrond bezwaar is Heksenkaas B.V. in be...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 19 mei 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Wekt het merkteken "Heks'nkaas" op verpakkingen van smeerdip de onjuiste indruk dat het product een soort kaas is? Is het daarmee misleidend ten aanzien van de samenstelling van het product? De Rechtbank Rotterdam heeft hierover op 13 mei 2016 een interessante uitspraak gewezen.

Heksenkaas BV heeft eerdere een bestuurlijke boete opgelegd gekregen wegens overtreding van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL) wegens misleiding. Na een ongegrond bezwaar is Heksenkaas B.V. in beroep gegaan bij de rechtbank tegen het bestreden besluit.

Op grond van artikel 2 lid 1 en 29 lid 1 WEL is het verboden om eet- of drinkwaren te verhandelen die door de aanduidingen daarop onjuist of onvolledig zijn of een onjuiste indruk wekken over de aard, identiteit, hoedanigheid, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong of herkomst, de wijze van vervaardiging of verkrijing.

De rechtbank past het Teekanne-arrest van het Hof van Justitie EU toe (C-194/14). Daarin is geoordeeld dat in de situatie waarin etikettering van een levensmiddel en de wijze waarop deze is uitgevoerd, in hun geheel beschouwd, de indruk wekken dat dit levensmiddel een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat, een dergelijke etikettering de koper kan misleiden ten aanzien van de kenmerken van dat levensmiddel.

Dit is bij Heks'nkaas niet het geval, aldus de rechtbank. De lijst van ingrediënten is niet dubbelzinnig, aldus de rechtbank 'staat aan het begin ervan klip en klaar vermeld: “smeerdip met 16% roomkaas en verse kruiden”, terwijl de lijst overigens geen ingrediënten vermeldt die de suggestie kunnen wekken dat er meer dan 16% (room)kaas in het product is verwerkt." De etikettering in haar geheel beschouwd wekt ook niet de onjuiste indruk dat het product - niettemin - geheel of nagenoeg geheel uit kaas bestaat. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het in het grote letters vermelde merk “Heks'nkaas” niet naar een bestaande en algemeen bekende kaassoort verwijst en dat de op het etiket vermelde tekst “De enige echte smeerdip met roomkaas en verse kruiden” wel de indruk wekt dat er roomkaas in het product is verwerkt, maar niet dat het product daar geheel of grotendeels uit bestaat. Dat zou het geval kunnen zijn bij de tekst “smeerdip van roomkaas en verse kruiden”.

Kortom, de verpakking is niet misleidend.

Deze uitspraak laat zien dat merkhouders in de levensmiddelenindustrie ter dege rekening moeten houden met de aangescherpte eisen die gelden op grond van het Teekanne-arrest. Verkeerde, dubbelzinnige, tegenstrijdige of onbegrijpelijke vermeldingen op verpakkingen zijn volgens dat arrest niet toegelaten, ook al is de ingrediëntendeclaratie juist.