De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

De Amsterdamse kort gedingrechter heeft bevestigd dat bij een vrijwillige aanbesteding door een gemeente (van een dienstenconcessie) de zogenaamde alcateltermijn niet in acht hoeft te worden genomen. Het sluiten van een overeenkomst zonder de overige inschrijvers een termijn te bieden tegen de gunning op te komen, is dus niet nietig of vernietigbaar. Wel kan er grond zijn voor schadevergoeding als de gemeente bij de aanbestedingsprocedure in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen v...
Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 18 oktober 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De Amsterdamse kort gedingrechter heeft bevestigd dat bij een vrijwillige aanbesteding door een gemeente (van een dienstenconcessie) de zogenaamde alcateltermijn niet in acht hoeft te worden genomen.

Het sluiten van een overeenkomst zonder de overige inschrijvers een termijn te bieden tegen de gunning op te komen, is dus niet nietig of vernietigbaar. Wel kan er grond zijn voor schadevergoeding als de gemeente bij de aanbestedingsprocedure in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of de contractuele goede trouw. Op dat laatste is de rechter niet ingegaan, omdat in het kort geding geen (voorschot op) vergoeding van de geleden schade is gevorderd.

mr. T. van Wijk, aanbestedingsadvocaat
vakgroep aanbestedings- en bouwrecht Dirkzwager