1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen belastingaftrek voor schenking tas luipaardbont aan museum (1)

Geen belastingaftrek voor schenking tas luipaardbont aan museum

Het Gerechtshof in Den Haag heeft onlangs over een bijzonder geschil moeten beslissen.X erft in 2013 een handtas, een stola, een parapluhouder, een diadeem en twee hoedjes gemaakt van luipaardvel. Zijn vader heeft deze vellen in 1964 uit Oost-Afrika meegenomen en er deze voorwerpen van laten maken. De handel in voorwerpen van luipaardvel is overigens sinds 1975 in Nederland verboden. X  besluit in 2014 de voorwerpen te schenken aan het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam. Het museum is een Al...
Leestijd 
Auteur artikel Ton Lekkerkerker
Gepubliceerd 31 januari 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het Gerechtshof in Den Haag heeft onlangs over een bijzonder geschil moeten beslissen.

X erft in 2013 een handtas, een stola, een parapluhouder, een diadeem en twee hoedjes gemaakt van luipaardvel. Zijn vader heeft deze vellen in 1964 uit Oost-Afrika meegenomen en er deze voorwerpen van laten maken. De handel in voorwerpen van luipaardvel is overigens sinds 1975 in Nederland verboden. X  besluit in 2014 de voorwerpen te schenken aan het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam. Het museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”) . Giften aan ANBI’s zijn binnen grenzen aftrekbaar, ook als deze in natura, dus niet in geld, plaatsvinden.

X claimt in zijn aangifte een aftrekbare schenking ter grootte van € 7.242. X berekent de waarde van de voorwerpen op vervangingswaarde, omdat er geen verkoop- of marktwaarde bestaat van voorwerpen gemaakt van luipaardvel. De inspecteur weigert de aftrek.  Volgens de Rechtbank Den Haag bestaat er geen (reguliere) verkoopwaarde voor voorwerpen van luipaardvel, nu de handel daarin is verboden. X slaagt er niet in om aan te tonen dat de voorwerpen wel een waarde in het economisch verkeer hebben. Daar komt bij dat het Tassenmuseum schattenderwijs een waarde aan de voorwerpen heeft toegekend van € 850. De rechtbank weigert de aftrek.

X gaat in hoger beroep. Het Hof in Den Haag komt in zijn uitspraak van 13 januari 2017 tot de conclusie dat X de door hem gestelde waarde niet aannemelijk heeft gemaakt. Daarbij speelde onder meer een rol dat de voorwerpen niet waren opgenomen in de aangifte erfbelasting en evenmin waren opgegeven in box 3 van X. Daarnaast waren de voorwerpen niet meegenomen in de inboedelverzekering. Ook bij het Hof krijgt X niet de gewenste aftrek.

Commentaar
Een bijzondere casus met een niet verrassende uitspraak. Toch loont het de moeite om voor de inkomstenbelastingaangifte na te gaan of sprake is van een gift in natura aan een ANBI. Een in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen waarderingsregeling voor giften in natura is de forfaitaire aftrek van € 0,18 per kilometer van artikel 6.36. Die kan van belang zijn voor vrijwilligers  die reiskosten maken voor een ANBI en daar geen vergoeding voor krijgen. Bij overige giften in natura gelden geen waarderingsregels. Dan zal een belanghebbende een waarde moeten aantonen. Er gelden overigens wel wettelijke drempels om in aanmerking te komen voor giftenaftrek.

Ton Lekkerkerker