De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen huisuitzettingen door Coronacrisis en spoedwetgeving tijdelijke huurovereenkomsten

Geen huisuitzettingen door Coronacrisis en spoedwetgeving tijdelijke huurovereenkomsten

Minister Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) hebben afgesproken om tijdelijk geen huisuitzettingen te doen. Dit om ervoor te zorgen dat huurders die getroffen worden door de Coronacrisis niet op straat belanden. Verder heeft de minister spoedwetgeving aangekondigd die ziet op tijdelijke huurovereenkomsten.
Leestijd 
Auteur artikel Rutger Fabritius
Gepubliceerd 26 maart 2020
Laatst gewijzigd 26 maart 2020
 

Afspraken minister en verhuurders

In een gezamenlijk statement hebben de betrokken verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) een aantal maatregelen aangekondigd om huurders tegemoet te komen. De minister, de verhuurdersorganisaties en de brancheverenigingen willen voorkomen dat huurders die getroffen worden door de gevolgen van de Coronacrisis geconfronteerd worden met incassomaatregelen of erger, met een huisuitzetting. Zeker nu alternatieve woonruimte nauwelijks beschikbaar is. De minister en de verhuurders hebben daarom (onder andere) de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Verhuurders zullen zich inspannen om maatwerk te leveren indien huurders in betalingsproblemen komen;
  • Verhuurders zullen geen incassokosten rekenen voor huurders die door de Coronacrisis in betalingsproblemen zijn geraakt;
  • Verhuurders hebben als gezamenlijke lijn aangekondigd dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode. Uitzondering hierop zijn gevallen waarin sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast.

De betrokken verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen vertegenwoordigen ongeveer 80% van de verhuurde woningen in Nederland.

De minister heeft verder in haar brief aan de Tweede Kamer opgemerkt dat 'huisuitzettingen door de rechtbanken niet aangemerkt als urgente zaken, tenzij de rechter in kort geding oordeelt dat de zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed). In zulke zaken vinden dus voorlopig geen mondelinge behandelingen plaats.'

Tijdelijke huurcontracten

De minister heeft ook spoedwetgeving aangekondigd met betrekking tot tijdelijke huurcontracten. Momenteel is het zo dat tijdelijke huurovereenkomsten voor de duur van twee jaar of korter (zelfstandige woonruimte) of vijf jaar of korter (onzelfstandige woonruimte) komen te eindigen na verloop van de afgesproken huurtermijn (mits de verhuurder tijdig een kennisgeving heeft gestuurd). Verlenging van deze tijdelijke huurovereenkomsten is alleen mogelijk voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder huurbescherming zal genieten. Voor meer informatie over deze tijdelijke huurovereenkomsten verwijs ik u naar het artikel op onze kennispagina van mijn kantoorgenoot Denise Sauer: 'Onduidelijkheid bij woonruimtehuur: kortdurende huurovereenkomst of huurbescherming?' en mijn publicatie in VGR 2018/4: 'Tijdelijke huurovereenkomsten: hoe staat het ervoor'.

De minister wil nu voorkomen dat huurders bij wie een tijdelijk contract tijdens deze Coronacrisis afloopt, op straat komen te staan. Zeker nu er bijna geen andere woonruimte te vinden is. De minister wil ook voorkomen dat verhuurders benadeeld worden doordat alle tijdelijke contracten automatisch overgaan in contracten voor onbepaalde tijd, zoals op grond van huidige wetgeving het geval is indien de huurder na de einddatum van het contract met goedvinden van de verhuurder in de woning blijft. Er is dus een regeling nodig die het mogelijk maakt om deze tijdelijke contracten met een tijdelijke periode te verlengen.

Zodra er meer bekend is over deze spoedwetgeving zal ik u hierover via ons speciale Corona Kennisportal informeren.

Heeft u vragen over dit artikel of andere vragen over de (ver)huur van woonruimte of bedrijfsruimte, neemt u dan vooral contact met mij op via Fabritius@dirkzwager.nl of 024 381 31 87.