De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Een erfgenaam heeft mogelijkheid om op drie verschillende manieren met een nalatenschap om te gaan. Hij kan de nalatenschap: zuiver aanvaarden; beneficiair aanvaarden; verwerpen.Bij zuivere aanvaarding loopt de erfgenaam het risico dat als de schulden groter zijn dan zijn erfdeel, hij deze schulden uit zijn privévermogen moet voldoen. Om dit te voorkomen bestaat de mogelijkheid om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding wordt de erfgenaam niet aansprakelijk me...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 04 augustus 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Een erfgenaam heeft mogelijkheid om op drie verschillende manieren met een nalatenschap om te gaan. Hij kan de nalatenschap:

  • zuiver aanvaarden;

  • beneficiair aanvaarden;

  • verwerpen.


Bij zuivere aanvaarding loopt de erfgenaam het risico dat als de schulden groter zijn dan zijn erfdeel, hij deze schulden uit zijn privévermogen moet voldoen. Om dit te voorkomen bestaat de mogelijkheid om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding wordt de erfgenaam niet aansprakelijk met zijn eigen vermogen voor eventuele schulden van de erflater.

In beginsel is het zo dat een eenmaal uitgebrachte keuze voor de zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping van een nalatenschap niet kan worden veranderd. Op 26 juni 2015 is door de rechtbank Limburg een uitspraak gewezen waarin een erfgename wenste terug te komen op de zuivere aanvaarding van de nalatenschap van haar moeder. Nadat haar onterfde broer en zus aanspraak maakten op hun legitieme portie uit de nalatenschap van moeder en hun erfdeel uit de nalatenschap van vader, wenste de erfgename alsnog gemachtigd te worden om beneficiair te mogen aanvaarden. De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen. Hij acht de aangevoerde onredelijkheid in voorkomend geval van te weinig gewicht om tot toewijzing over te gaan. Voorts zag hij geen reden om alvast te anticiperen op het wetsvoorstel ‘Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’.

In dit wetsvoorstel, waarover wij al eerder schreven, is onder andere bepaald dat een erfgenaam die na zuivere aanvaarding van de nalatenschap bekend wordt met een onverwachte schuld de mogelijkheid heeft om binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek bij de kantonrechter in te dienen om hem te ontheffen van de verplichting de schuld uit eigen vermogen te voldoen. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam de schuld niet kende en ook niet behoorde te kennen. Overigens is het ook na invoering van het wetsvoorstel verstandig alleen zuiver te aanvaarden indien u er zeker van bent dat het saldo van de nalatenschap van de overledene positief is. Bij twijfel over het saldo van de nalatenschap is het daarom goed de nalatenschap niet zuiver maar beneficiair te aanvaarden.

Bovenstaande casus illustreert het belang van oplettendheid bij het aanvaarden van een nalatenschap. Is één van de ouders vooroverleden, waardoor de kinderen een geldvordering hebben gekregen op de langstlevende ouder, dan vormen deze vorderingen een schuld in de nalatenschap van de langstlevende. Deze vorderingen kunnen vervolgens ook nog worden vermeerderd met rente. Als in de nalatenschap van de langstlevende ouder sprake is van andere erfgenamen (bijvoorbeeld in het geval van onterfde kinderen of kinderen uit een andere relatie) dan is voorzichtigheid geboden. Er kan dan namelijk een situatie ontstaan waarbij de erfgenamen van de langstlevende ouder – wanneer zij zuiver zouden aanvaarden - de vorderingen uit hun privévermogen moeten voldoen.

Mocht u nog vragen hebben aangaande dit onderwerp, dan kunt u zich tot mij of een van mijn collega’s wenden.