Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen winstuitdeling bij schenking tot € 100.000 door BV aan ANBI

Geen winstuitdeling bij schenking tot € 100.000 door BV aan ANBI

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 31 oktober 2016 nadere uitleg gegeven aan de giftenaftrek van artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb).Er was namelijk discussie over de vraag of giften die verband houden met de persoonlijke vrijgevigheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met de persoonlijke behoefte van de DGA kwalificeren deze giften in beginsel als middellijke uitdeling en zijn ze van aftrek uitge...
Auteur artikelMarèl Baak
Gepubliceerd11 november 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Staatssecretaris van Financiën heeft op 31 oktober 2016 nadere uitleg gegeven aan de giftenaftrek van artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb).
Er was namelijk discussie over de vraag of giften die verband houden met de persoonlijke vrijgevigheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met de persoonlijke behoefte van de DGA kwalificeren deze giften in beginsel als middellijke uitdeling en zijn ze van aftrek uitgesloten.

De staatssecretaris heeft nu echter ter voorkoming van verdere discussies een tegemoetkoming gegeven (Stcrt 2016, nr 58695). Deze tegemoetkoming houdt in dat giften door een vennootschap die zijn ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de DGA, maar overigens voldoen aan de voorwaarden van artikel 16 Wet Vpb (waaronder de voorwaarde dat de begiftigde een ANBI of SBBI is), aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. Het bedrag van deze giften wordt daarmee niet als winstuitdeling aan de DGA worden aangemerkt voor de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de dividendbelasting. Deze goedkeuring geldt voor zover deze giften het wettelijke maximum van € 100.000 niet te boven gaan. Voor het meerdere is dan sprake van een winstuitdeling.
De voor de giftenaftrek vereiste ANBI-status van de begiftigde brengt overigens mee dat de DGA geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI.