De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gelijkheidsbeginsel gaat voor vertrouwensbeginsel

Gelijkheidsbeginsel gaat voor vertrouwensbeginsel

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft bij een onderhandse (vrijwillige) aanbesteding een inschrijving ongeldig verklaard vanwege (onder meer) het ontbreken van een tijdschema.De afgewezen inschrijver stelde dat de aanbesteder te laat was met de ongeldigverklaring. Na toezending van het proces-verbaal en een onderhandelingsfase van enkele maanden had de aanbesteder namelijk nimmer gewag gemaakt van een dergelijk gebrek aan de inschrijving. De aanbesteder zou daardoor het...
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 27 juli 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft bij een onderhandse (vrijwillige) aanbesteding een inschrijving ongeldig verklaard vanwege (onder meer) het ontbreken van een tijdschema.

De afgewezen inschrijver stelde dat de aanbesteder te laat was met de ongeldigverklaring. Na toezending van het proces-verbaal en een onderhandelingsfase van enkele maanden had de aanbesteder namelijk nimmer gewag gemaakt van een dergelijk gebrek aan de inschrijving. De aanbesteder zou daardoor het gerechtvaardigde vertrouwen hebben gewekt dat de inschrijving geldig was. In lijn met de vaste jurisprudentie oordeelt de Amsterdamse kort gedingrechter echter dat het gelijkheidsbeginsel prevaleert boven het vertrouwensbeginsel. Ook in dit (late) stadium (voor definitieve gunning) mocht alsnog tot ongeldigverklaring worden overgegaan (Vzr. Rb. Amsterdam 7 juli 2011, LJN:BR3084).