De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gemeente kan GIW-model niet afdwingen

Gemeente kan GIW-model niet afdwingen

De Hoge Raad heeft op 17 juni 2011 geoordeeld dat de gemeente Breda een aannemer niet mag verplichten koop-/aannemingsovereenkomsten af te sluiten conform het model van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Lees hier de uitspraak.De gemeente heeft met een aannemer een koopovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente gronden verkocht waarop de aannemer woningen zou gaan realiseren. Op deze overeenkomst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente van toepassing. Op grond hierv...
Leestijd 
Auteur artikel Mariëlla Wensink
Gepubliceerd29 juni 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
De Hoge Raad heeft op 17 juni 2011 geoordeeld dat de gemeente Breda een aannemer niet mag verplichten koop-/aannemingsovereenkomsten af te sluiten conform het model van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Lees hier de uitspraak.

De gemeente heeft met een aannemer een koopovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente gronden verkocht waarop de aannemer woningen zou gaan realiseren. Op deze overeenkomst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente van toepassing. Op grond hiervan dient de aannemer met de kopers van de door hem te bouwen woningen een koop-/aannemingsovereenkomst te sluiten naar het GIW-model.

De aannemer verkoopt de woningen zonder gebruik te maken van het GIW-model. De gemeente is van mening dat de aannemer hierdoor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en maakt aanspraak op de contractuele boete. De aannemer stelt echter dat de gemeente hem niet had mogen verplichten gebruik te maken van het GIW-model.

De Hoge Raad geeft de aannemer gelijk. Op grond van artikel 122 Woningwet mag de gemeente een onderwerp niet privaatrechtelijk regelen, bijvoorbeeld via een overeenkomst, als dit onderwerp reeds publiekrechtelijke geregeld is. Het GIW-model bevat eisen aangaande de bruikbaarheid van een woning die boven het niveau van het Bouwbesluit uitstijgen. Artikel 122 Woningwet brengt echter mee dat de gemeente ook over deze aanvullende eisen niet mag contracteren. Dit maakt dat het beding dat verplicht tot het gebruik van het GIW-model nietig is. Dit wordt niet anders doordat het GIW-model ook onderwerpen bevat, zoals de arbitrageregeling, die niet zijn geregeld in het Bouwbesluit.