De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gevolgen van Brexit voor geregistreerde EU-merken en -modellen

Gevolgen van Brexit voor geregistreerde EU-merken en -modellen

Welke gevolgen heeft de Brexit voor houders van geregistreerde EU-merken en modellen? En wat betekent een no-deal voor merkhouders in het verenigd Koninkrijk (VK)?
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 21 januari 2019
Laatst gewijzigd 12 juli 2019
Leestijd 

Registraties van merken en modellen

Bestaande registraties van Uniemerken worden (automatisch) omgezet in nationale VK-merken, zo leest de ontwerp-vereenkomst (art. 54 van de Draft Agreement (versie 14 november 2018)). Dat betekent dat houders van geregistreerde Uniemerken dus (ook) houder van eenzelfde nationaal VK-merk (“become the holder of a trade mark in the United Kingdom, consisting of the same sign, for the same goods or services.” ). Dit volgt ook min of meer uit het Europese werkdocument van 22 november 2018. Voor geregistreerd modellen (‘Gemeenschapsmodellen’) is kort gezegd hetzelfde bepaald.

Voor met moment van de verlenging van merken en modellen registraties, geldt dat deze doorlopen met inachtneming van de Europese data. De omzetting van (geregistreerde) Uniemerken en modellen kosteloos plaatsvinden, op grond van art. 55. Eventuele verlenging van merken niet. Daarvoor gelden de tarieven uit het Verenigd Koninkrijk.

Gevolgen no-deal

In januari 2019 verscheen een document over de bescherming van intellectuele eigendom, zoals merken en modellen.

Daarin staat kort gezegd dat in elk Brexit-scenario, inclusief een scenario waarbij geen sprake is van een deal tussen het VK en de EU, de overheid in de VK ernaar streeft de verstoring voor het bedrijfsleven tot een minimum te beperken en te zorgen voor een soepele overgang. Voor bestaande EU-merken betekent dit dat de Britse overheid voor alle scenario's de continuïteit van de bescherming wil waarborgen en het verlies van die rechten wil voorkomen. Het is de vraag of dit dezelfde zekerheid biedt als in de Draft Agreement vermeld.

Duidelijk is wel dat de VK-merkrechten en modelrechten los staan van het Uniemerk of Gemeenschapsmodel: zij dienen te worden vernieuwd in het VK, kunnen in het VK worden ingeroepen en kunnen los van het Uniemerk of Gemeenschapsmodel worden gehandhaafd of in licentie worden gegeven.

Op 2 april verscheen een update van de stand van zaken. Er is tevens een Guidance document uit de UK  beschikbaar. De laatst ontwikkelingen vanuit Europees perspectief zijn hier te vinden.

Handhaving van rechten

Bij geregistreerde EU-merken en Gemeenschapsmodellen is eenvoudig een grensoverschrijdend verbod te krijgen, waarin de rechter een verbod oplegt tot het staken van inbreuk voor de hele Europese Unie. Het is de vraag of een grensoverschrijdend verbod voor de EU nu ook het VK raakt.

Wat de Britse overheid in elk geval duidelijk maakt is dat zij een actieve rol in de handhaving van intellectuele eigendomsrechten wil blijven spelen. Ook hier zijn de gevolgen dus onzeker.

Samenvatting

De huidige stand van zaken is op hoofdlijnen als volgt:

No-deal Brexit

In het VK

Merk

Houders van Uniemerken die geregistreerd zijn vóór de Brexit ontvangen een equivalent VK-merkrecht

Geregistreerd model

Houders van Gemeenschapsmodellen de geregistreerd zijn vóór de Brexit ontvangen een equivalent VK-modelrecht

Reeds aanhangig gemaakte procedures

Komt nog een regeling voor

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen richting 31 oktober 2019.

Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom