De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hoeveel is het portret van bondcoach Van Gaal waard?

Hoeveel is het portret van bondcoach Van Gaal waard?

In een recente uitspraak over een advertentie van Interbest, waarbij het portret van Van Gaal is gebruikt, heeft de rechter geoordeeld dat "openbaarmaking van een (niet in opdracht gemaakt) portret niet geoorloofd is voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet." De bondscoach beroept zich in dit geval op het - volgens hem - zorgvuldig door hem opgebouwde  commercieel portretrecht.Volgens de rechter gaat het in deze zaak er niet zozeer om dat Van G...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 23 april 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In een recente uitspraak over een advertentie van Interbest, waarbij het portret van Van Gaal is gebruikt, heeft de rechter geoordeeld dat "openbaarmaking van een (niet in opdracht gemaakt) portret niet geoorloofd is voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet." De bondscoach beroept zich in dit geval op het - volgens hem - zorgvuldig door hem opgebouwde  commercieel portretrecht.

Volgens de rechter gaat het in deze zaak er niet zozeer om dat Van Gaal zich publiciteit moet laten welgevallen (hij wordt immers in functie tijdens het WK bij een publieke activiteit afgebeeld), maar om de verzilverbare populariteit van het portretrecht van de bondscoach. Het argument dat hij in zijn functie ‘een beetje van ons allemaal is’, gaat niet op. Interbest heeft de foto namelijk niet gebruikt voor een nieuwsbericht, maar voor een commerciële uiting van Interbest. Hoewel Interbest bijna niets heeft verdiend met de uiting zelf, geeft Interbest volgens de rechter "zelf aan dat zij door deze campagne meer ‘exposure’ heeft gekregen, met name binnen de branche van ‘communicatieprofessionals’. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [de bondscoach] dan ook een redelijk belang om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn portret door Interbest ter promotie van een door Interbest georganiseerd spel."

Een beroep op het citaatrecht of recht op parodie gaat ook niet op: "Het gebruikmaken voor een advertentie van de verzilverbare populariteit van een bekend persoon zonder diens toestemming, is niet opeens geoorloofd als het portret op een grappig (bedoelde) manier wordt gebruikt, of indien maar een klein (maar herkenbaar) gedeelte van het portret (functioneel) wordt gebruikt. De verzilverbaarheid blijft ook dan bij de persoon die dit in eerste instantie had kunnen verzilveren."

Conclusie van het voorgaande is dat er een inbreuk is gemaakt op het portretrecht van de bondscoach, en dat een vergoeding moet worden betaald voor gebruik van de populariteit van Van Gaal. Hoe hoog is die vergoeding?

De rechtbank oordeelt:
"Volgens het arrest Cruijff/Tirion (HR 14 juni 2013, IER 2013/60) moet de vergoeding recht doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en moet deze in overeenstemming zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. De rechtbank zal daarom aansluiten bij de hoogte van de vergoeding die [de bondscoach] zelf had kunnen bedingen indien hij had ingestemd met het gebruik van zijn verzilverbare populariteit voor een dergelijke campagne. De vraag of [de bondscoach] feitelijk schade heeft geleden door het gebruik van het portret door Interbest (in de zin van gederfde inkomsten uit overeenkomsten met derden of een vermindering van zijn verzilverbare populariteit) doet er niet aan af dat [de bondscoach] recht heeft op vergoeding van het bedrag dat hij in dit geval voor een dergelijke campagne als vergoeding had kunnen bedingen."De bondscoach heeft weliswaar verklaringen overgelegd waaruit een waarde van zijn verzilverbare populariteit zou voortvloeien van een bedrag tussen tussen de EUR 50.000,- en EUR 100.000,-, maar de rechtbank gaat daar niet direct in mee. De rechtbank stelt Van Gaal in de gelegenheid om 'bij voorkeur onderbouwd met stukken' nader uiteen te zetten welke bedragen hij in vergelijkbare gevallen vergoed heeft gekregen. Indien hij niet eerder vergelijkbare overeenkomsten heeft gesloten, zal zoveel mogelijk moeten worden aangeknoopt bij wat vergelijkbare personen in een vergelijkbare situaties als vergoeding hebben gevraagd. Daarbij is volgens de rechtbank tevens van belang dat inzage wordt gegeven in de mate waarin een bijzonder evenement als het WK voetbal de verzilverbare populariteit van de bondscoach (of een vergelijkbare persoon in een vergelijkbare situatie) tijdelijk verhoogt. Wordt vervolgd dus.