Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hoge Raad bevestigt uitspraak hof: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op

Hoge Raad bevestigt uitspraak hof: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling bepalen mede het genot dat de huurder van een strandpaviljoen mocht verwachten. De Hoge Raad bevestigde wat het hof eerder al oordeelde inzake het afsluiten van duinpaden in de directe omgeving van een strandpaviljoen.De zaak, waar mijn collega mr. Rijpstra eerder een artikel over geschreven heeft, betreft het herstructureren van de openbare ruimte in de directe omgeving van een strandpaviljoen. Door deze herstructurering zijn twee van de vi...
Leestijd 
Auteur artikel Denise Sauer
Gepubliceerd 22 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling bepalen mede het genot dat de huurder van een strandpaviljoen mocht verwachten. De Hoge Raad bevestigde wat het hof eerder al oordeelde inzake het afsluiten van duinpaden in de directe omgeving van een strandpaviljoen.

De zaak, waar mijn collega mr. Rijpstra eerder een artikel over geschreven heeft, betreft het herstructureren van de openbare ruimte in de directe omgeving van een strandpaviljoen. Door deze herstructurering zijn twee van de vier duinpaden die toegang geven tot het strandpaviljoen geruime tijd afgesloten geweest. De gemeente had als verhuurder nagelaten de huurder hierover te informeren. De huurder vorderde schadevergoeding en vermindering van de huurprijs voor deze periode. De huurder stelde daarbij dat de bezoekersaantallen en de omzet niet waren zoals verwacht had mogen worden.

De kantonrechter heeft de vorderingen van huurder toegewezen. In hoger beroep oordeelt het hof dat de tegenvallende bezoekersaantallen en de verminderde bedrijfsomzet als zodanig niet als gebreken gezien kunnen worden. De slechte bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling van het strandpaviljoen als gevolg van de afsluiting van de duinpaden daarentegen leveren wel gebreken aan het gehuurde op, aldus het hof. De Hoge Raad beslist dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en weegt net als het hof mee dat de gemeente als verhuurder én verantwoordelijke voor de openbare ruimte het in haar macht heeft om tegen inbreuken op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het strandpaviljoen op te treden.

Conclusie
Onder een gebrek aan het gehuurde wordt dus niet alleen de staat of eigenschap van de gehuurde zaak zelf bedoeld, maar elke op de zaak betrekking hebbende omstandigheid die het genot ervan beperkt. Een slechte bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling kunnen dus ook een gebrek opleveren waarvoor huurder schadevergoeding en huurprijsvermindering kan vorderen. Tegenvallende bezoekersaantallen en/of verminderde bedrijfsomzet als zodanig echter niet.