1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hoge Raad: bij duidelijke uitsluitingsgrond geen ruimte voor afweging

Hoge Raad: bij duidelijke uitsluitingsgrond geen ruimte voor afweging

Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 09 juli 2018
Laatst gewijzigd 10 juli 2018

 

 

In principe is er ruimte voor een evenredigheidstoets als een uitsluitingsgrond op een inschrijver van toepassing is. Deze ruimte is er echter niet als in de aanbestedingsstukken (zonder enig voorbehoud) is opgenomen dat er uitsluiting zal plaats vinden. De Hoge Raad heeft dit onlangs geoordeeld nadat hierover prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie. Dit is in lijn met de jurisprudentie bij gebreken aan een inschrijving: als deze op straffe van uitsluiting zijn gesteld dan mag ook hier geen herstel plaats vinden.