Zoeken
  1. Hoge Raad: bij duidelijke uitsluitingsgrond geen ruimte voor afweging

Hoge Raad: bij duidelijke uitsluitingsgrond geen ruimte voor afweging

Artikel | 09 juli 2018 | Tony van Wijk

 

 

In principe is er ruimte voor een evenredigheidstoets als een uitsluitingsgrond op een inschrijver van toepassing is. Deze ruimte is er echter niet als in de aanbestedingsstukken (zonder enig voorbehoud) is opgenomen dat er uitsluiting zal plaats vinden. De Hoge Raad heeft dit onlangs geoordeeld nadat hierover prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie. Dit is in lijn met de jurisprudentie bij gebreken aan een inschrijving: als deze op straffe van uitsluiting zijn gesteld dan mag ook hier geen herstel plaats vinden.