De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Instagram reclame van Dettol niet misleidend

Instagram reclame van Dettol niet in strijd met NRC

Het reclamefilmpje op Instagram om de verspreiding "van respiratoire virussen” te helpen stoppen, is niet strijdig met de Nederlandse Reclame Code (NRC).
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 06 mei 2020
Laatst gewijzigd 06 mei 2020
 

Reclame op social media juridisch getoetst

Net als alle andere reclame-uitingen, moeten ook berichten op social media (of dat nu posts, foto's, teksten of filmpjes zijn) in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Zo mogen reclames niet in strijd zijn met de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Vorig jaar berichtten wij ook al dat de ACM zich nog meer gaat richten op het voorkomen van online misleiding.

Nederlandse Reclame Code 

Bij de Stichting Reclamecode kunnen klachten worden ingediend tegen reclames, wegens schending van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

In de NRC wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook mag reclame niet nodeloos kwetsend zijn en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Instagram reclame van Dettol

Recentelijk is een klacht ingediend tegen een gesponsord filmpje van Dettol op Instagram, met als onderwerp “6 stappen om de verspreiding te helpen stoppen van respiratoire virussen”. Meer specifiek gaat het om ‘stap 5’, die luidt: “Vermijd direct onbeschermd contact met levende dieren”. Onder in het scherm staat “Meer informatie >”.

Volgens de klager zou het afraden van direct contact met levende dieren ongefundeerde bangmakerij zijn. 

Beoordeling van reclame

In de NRC is opgenomen dat, zonder te rechtvaardigen redenen, reclame mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid (artikel 6).

Dettol voerde aan dat het RIVM op haar website (op 11 maart 2020) stelt dat het beter is geen contact te hebben met dieren wanneer je besmet bent met het coronavirus. En wie niet besmet is, kan volstaan met de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren, zoals handen wassen met water en zeep. Het US CDC stelt (op 18 maart 2020) op haar website onder meer: “(…) At this time, there is no evidence that companion animals including pets can spread COVID-19. However, since animals can spread other diseases to people, it’s always a good idea to wash your hands after being around animals.”

Dettol stelt aldus met haar uiting bedoeld te hebben mensen te informeren en niet om ze schrik aan te jagen. Dit wordt gevolgd; de reclame van Dettol op Instagram wordt niet in strijd met de NRC geoordeeld. 

De bestreden uiting maakt deel uit van social media content van Dettol, waarin zes kort omschreven stappen worden genoemd om verspreiding van ‘respiratoire virussen’ te stoppen. In deze tijd zal bij ‘respiratoire virussen’ worden gedacht aan COVID-19 of het coronavirus. Naar het oordeel van de voorzitter heeft adverteerder met verwijzing naar aanbevelingen van het RIVM en het US CDC voldoende onderbouwd dat het vermijden van ‘direct onbeschermd contact met levende dieren’ wellicht een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van verspreiding van het coronavirus.

Kortom, het filmpje op Instagram appelleert niet onnodig aan gevoelens van angst in de zin van artikel 6 NRC, zodat de klacht wordt afgewezen.

Juridische beoordeling reclame-uitingen

Al eerder berichtten wij over het verschijnen van reclame die betrekking heeft op het bestrijden van het Corona-virus, die in strijd zijn met de NRC. Daar is bij deze reclame op Instagram geen sprake van. Het betoog wordt gevolgd dat het publiek wordt voorgelicht in plaats van angst ingeboezemd.

Joost Becker, advocaat reclame-recht