1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenregeling vanaf 1 oktober 2016

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenregeling vanaf 1 oktober 2016

Eerder dit jaar hebben wij reeds bericht over het door Staatssecretaris Klijsma ingediende wetsvoorstel waarin wordt gepleit voor een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds (OPF). Dit bredere instemmingsrecht bestaat overigens al voor regelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Door de wetswijziging breidt het zich uit naar pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een ondernemin...
Leestijd 
Auteur artikel Christiaan van der Meer
Gepubliceerd 06 oktober 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Eerder dit jaar hebben wij reeds bericht over het door Staatssecretaris Klijsma ingediende wetsvoorstel waarin wordt gepleit voor een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds (OPF). Dit bredere instemmingsrecht bestaat overigens al voor regelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Door de wetswijziging breidt het zich uit naar pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een algemeen pensioenfonds (APF). Het wetsvoorstel heeft geleid tot een wet waarbij de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet zijn gewijzigd, welke wijzigingen op 1 oktober 2016 in werking zijn getreden.

Wij zullen kort de belangrijkste punten uit deze wet voor u uiteenzetten.

Oude regeling OPF en APF (tot 1 oktober 2016)
Tot voor kort had een ondernemingsraad alleen instemmingsrecht wanneer een werkgever een pensioenregeling - die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds - op wil stellen dan wel wil intrekken. Een ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers van een onderneming. Bij een wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds heeft de ondernemingsraad thans géén instemmingsrecht. Ook heeft de ondernemingsraad thans geen instemmingsrecht indien er in de cao afspraken omtrent de pensioenen zijn gemaakt. Voor het APF was er over de gehele linie (vaststelling, wijziging, intrekking) nog geen wettelijke instemmingsregeling voor de ondernemingsraad.

Nieuwe regeling OPF en APF (vanaf 1 oktober 2016)
Instemmingsrecht voor de ondernemingsraad
De wet bevat een update van de regeling omtrent het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft vanaf 1 oktober 2016 een instemmingsrecht wanneer het gaat om de vaststelling, intrekking en dus ook de wijziging van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst.

Voor het ondernemingspensioenfonds en het algemeen pensioenfonds
Nederland kent meerdere soorten pensioenfondsen: onder andere een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds en een algemeen pensioenfonds. Waar het bedrijfstakpensioenfonds de pensioenpremie voor het personeel van een gehele branche of sector beheert, onderscheidt het ondernemingspensioenfonds zich hiervan doordat het alleen de pensioenpremie voor het personeel van de specifieke onderneming beheert. Door de wet is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad uitvoerdersneutraal geworden, met uitzondering van het bedrijfstakpensioenfonds. Het nieuwe bredere instemmingsrecht ziet dus voornamelijk op uitbreidingen voor het OPF en het APF. Het bredere instemmingsrecht bestond immers al voor een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar.

Tenzij cao
Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is ongewijzigd uitgesloten voor gevallen waarin er sprake is van een cao. Als er in de cao afspraken omtrent het pensioen zijn gemaakt, heeft de ondernemingsraad dus geen instemmingsrecht.

Niet voor de keuze van een( binnenlandse) pensioenuitvoerder
De keuze voor de pensioenuitvoerder is niet aan instemming van de ondernemingsraad onderworpen. Hier blijft de werkgever voor verantwoordelijk. Als men de pensioenregeling bij een buitenlandse pensioenuitvoerder wil onderbrengen echter, heeft de ondernemingsraad wél instemmingsrecht.

Voor vragen over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij ondernemingspensioenfondsen kunt u contact opnemen met de Vakgroep Pensioen, zoals met pensioenadvocaat Frédérique Hoppers, die regelmatig ondernemingsraden en werkgevers bijstaat in medezeggenschapstrajecten omtrent pensioen en tevens op maat gesneden pensioencursussen verzorgt.
T: +31 (0)24 381 31 33
E: hoppers@dirkzwager.nl