De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inval ACM bij dakdekkersbedrijven schudt de markt weer wakker

Inval ACM bij dakdekkersbedrijven schudt de markt weer wakker

Verschillende dakdekkersbedrijven hebben te maken gehad met een inval van de ACM in het kader van een onderzoek naar verboden prijsafspraken. In dit artikel treft u een handige Checklist aan welke u kunt raadplegen als de ACM bij uw bedrijf voor de deur staat.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Gerrits
Gepubliceerd 16 oktober 2018
Laatst gewijzigd 16 oktober 2018
 

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) is naar aanleiding van tips een onderzoek gestart naar verschillende dakdekkersbedrijven. De dakdekkersbedrijven hebben vermoedelijk bij (publieke) aanbestedingen voor het renoveren en onderhouden van daken verboden prijsafspraken gemaakt. Hiermee handelen zij mogelijk in strijd met het kartelverbod van artikel 6 Mededingingswet. Indien de ACM een overtreding vaststelt, dan kan zij aan de dakdekkers een forse boete opleggen. Dat geldt niet alleen voor de ondernemingen zelf, maar ook voor natuurlijke personen die bij de overtreding betrokken waren. Afnemers die door het kartel schade hebben geleden, bijvoorbeeld doordat zij een te hoge prijs hebben betaald, kunnen aanspraken maken op vergoeding van die schade.

 

Zowel de ACM als de Europese Commissie zijn bevoegd om bedrijfsinvallen te doen indien zij aanwijzingen hebben dat er concurrentiebeperkende afspraken zijn gemaakt. Tijdens een bedrijfsinval hebben de toezichthouders verregaande bevoegdheden. Die bevoegdheden zijn echter niet onbeperkt. Bij een inval bent u tot medewerking verplicht, maar heeft u natuurlijk ook rechten zoals het zwijgrecht. Lees onze Checklist waarin wij uiteenzetten wat u moet doen als de toezichthouder voor de deur staat. Onze advocaten mededingingsrecht zijn gespecialiseerd in alle ACM-praktijken.  

 

Als u op zoek bent naar een specialist mededingingsrecht, dan kunt u contact opnemen met Natascha Linssen, Sjaak van der Heul of Charlotte Gerrits.