1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. IT-contracten (deel 1): Hoe ziet een dwarsdoorsnede van een IT-contract eruit?

IT-contracten (deel 1): Hoe ziet een dwarsdoorsnede van een IT-contract eruit?

In deze serie zoomen wij in op de verschillende artikelen van een IT-contract en staan we stil bij de belangrijkste aandachtspunten.
Leestijd 
Auteur artikel Ernst-Jan van de Pas
Gepubliceerd 11 april 2019
Laatst gewijzigd 16 maart 2020

Een IT-contract kan in verschillende gedaanten voorkomen. Denk aan een software licentieovereenkomst, of een koopovereenkomst van hardware, een ontwikkelovereenkomst van software of een onderhoudsovereenkomst (zoals een Service Level Agreement). Of juist een mengelmoes van al het voorgaande.

IT-contract is in de kern een overeenkomst van opdracht

In de kern is een IT-contract een overeenkomst van opdracht. Of het nu gaat om de opdracht aan een leverancier om hardware of software te leveren, installeren, implementeren, beheren, onderhouden of de opdracht tot het ontwikkelen van software. Vaak wel aangevuld met bepaalde andere type overeenkomsten, zoals een licentieovereenkomst (voor het gebruik van software); een koopovereenkomst (bij aanschaf van hardware) of een verwerkersovereenkomst (bij de verwerking van persoonsgegevens).

Dit is een belangrijke constatering omdat de overeenkomst van opdracht een in de wet geregelde vorm van een overeenkomst is (7:400 BW). Als je geen schriftelijk contract zou sluiten val je bij een overeenkomst van opdracht terug op de wet. Daarin staan in (onder meer) de volgende bepalingen:

  • Op de opdrachtnemer (= software leverancier) rust een wettelijke zorgplicht: hij dient de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen (7:401 BW)
  • Hij moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen (7:402 BW)
  • Hij moet de opdrachtgever op de hoogte houden en rekening en verantwoording afleggen (7:403 BW)
  • Hij heeft recht op een redelijk loon (7:405 en 7:411BW) en op een onkostenvergoeding (7:406 BW)
  • De opdrachtgever kan de overeenkomst in beginsel te allen tijde opzeggen, de opdrachtnemer kan dat niet zonder meer (7:408 BW)

De wettelijke zorgplicht van de IT-leverancier staat de laatste jaren behoorlijk in de belangstelling en ondergaat een ontwikkeling. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt welke cruciale rol IT de beschikbaarheid van systemen en data in onze samenleving heeft. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar dit overzichtsartikel over de ontwikkeling van zorgplicht bij IT-leveranciers. 

Dwarsdoorsnede van een goed IT-contract

Partijen kunnen van bovenstaande wettelijke rechten en plichten afwijken. Bij IT-projecten is dat gebruikelijk. Zo zal een leverancier de ruime wettelijke opzegmogelijkheid van de opdrachtgever willen inperken, zeker als hij bepaalde investeringen moet terugverdienen en zo zal de opdrachtgever meer concrete afspraken willen over wanneer, wat precies opgeleverd gaat worden en wat dat gaat kosten. Daarnaast gelden er over en weer risico’s die goed gemitigeerd moeten worden.

De truc is om een goede balans tot stand te brengen in een contract in de belangen van de afnemer en de belangen van de leverancier. Een goed IT-contract doet dat. Hoe ziet een goed IT-contract er dan precies uit? Hieronder treft u een dwarsdoorsnede aan van een gemiddeld IT-contract. Elke bepaling bevat een specifiek thema met elk zijn eigen aandachtspunten.

Serie IT-contracten

Deel 1: Dwarsdoorsnede van IT-contract

Deel 2: Overwegingen

Deel 10: Garantie

Deel 3: Definities

Deel 11: Aansprakelijkheid

Deel 4: Onderwerp van de overeenkomst

Deel 12: Overmacht

Deel 5: Levering, implementatie en opleiding

Deel 13: Verwerking van persoonsgegevens

Deel 6: Acceptatieprocedure

Deel 14: Intellectuele eigendom

Deel 7: Onderhoud en beheer (volgens SLA)

Deel 15: Duur en beëindiging

Deel 8: Governance en evaluatie

Deel 16: Gevolgen van de beëindiging/transitie

Deel 9: Prijs en betaling

Deel 17: Toepasselijk recht en geschillen

Een blijvend “work in progress”

Dit project is een “work in progress”. Ons team van IT-advocaten zal de verschillende artikelen blijven aanvullen met relevante informatie: denk bijvoorbeeld aan nieuwe rechtspraak die gepubliceerd wordt, ons commentaar daarop, maar ook aan feedback die wij ontvangen tijdens onze trainingen, workshops en lezingen.

Ons doel is om in de loop van de tijd een online naslagwerk te maken over IT-contracten dat voortdurend wordt geüpdatet. Een naslagwerk dat structuur en overzicht biedt, met praktische tips en overzichtelijke aandachtspunten om mee aan de slag te gaan en hyperlinks naar andere artikelen met meer achtergrondinformatie. 

Mocht u vragen hebben over de artikelen of interessante onderwerpen hebben die voor ons relevant zijn om over te schrijven, dan vernemen wij dat graag van u.