Zoeken
  1. IT-contracten (deel 1): Hoe ziet een dwarsdoorsnede van een IT-contract eruit?

IT-contracten (deel 1): Hoe ziet een dwarsdoorsnede van een IT-contract eruit?

Ons team van IT-advocaten lanceert een online naslagwerk over IT-contracten, dat structuur en overzicht biedt, incl. praktische tips & overzichtelijke aandachtspunten.
Artikel | 11 april 2019 | Ernst-Jan van de Pas

In de afgelopen jaren hebben wij veelvuldig geschreven over IT-contracten en het mislukken van automatiseringsprojecten. Ook geven we met enige regelmaat trainingen, cursussen, workshops en lezingen over waar een goed IT-contract aan moet voldoen, wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en hoe je risico’s in beeld kunt brengen en kunt tackelen. Vandaag brengen we deze kennis samen in een nieuwe online serie IT-contracten.

Een blijvend “work in progress”

Dit project is en blijft een “work in progress”. Ons team van IT-advocaten werkt tussen de drukke bedrijven door hard aan het schrijven van de nodige blogs over de verschillende onderwerpen. Die zullen wij in de komende weken en maanden online brengen.

Maar daar blijft het niet bij. Wij zullen die artikelen blijven aanvullen met relevante informatie: denk bijvoorbeeld aan rechtspraak die gepubliceerd wordt, ons commentaar daarop, maar ook aan feedback die wij ontvangen tijdens trainingen, workshops en lezingen.

Doel

Ons doel is om in de loop van de tijd een online naslagwerk te maken over IT-contracten dat voortdurend wordt geüpdatet. Een naslagwerk dat structuur en overzicht biedt, met praktische tips en overzichtelijke aandachtspunten om mee aan de slag te gaan en hyperlinks naar andere artikelen met meer achtergrondinformatie. 

Mocht u vragen hebben over de artikelen of interessante onderwerpen hebben die voor ons relevant zijn om over te schrijven, dan vernemen wij dat graag van u.

Dwarsdoorsnede

Het is de bedoeling dat wij aan de hand van een dwarsdoorsnede van een gemiddeld IT-contract elke bepaling nader zullen uitdiepen. Leest u dus vooral ook de andere onderwerpen uit onze serie IT-contracten en blijf het geheel in samenhang bekijken.

Serie IT-contracten
Deel 1: Dwarsdoorsnede van IT-contract
Deel 2: Overwegingen Deel 10: Garantie
Deel 3: Definities Deel 11: Aansprakelijkheid
Deel 4: Onderwerp van de overeenkomst Deel 12: Overmacht
Deel 5: Levering, implementatie en opleiding Deel 13: Verwerking van persoonsgegevens
Deel 6: Acceptatieprocedure Deel 14: Intellectuele eigendom
Deel 7: Onderhoud en beheer (volgens SLA) Deel 15: Duur en beëindiging
Deel 8: Governance en evaluatie Deel 16: Gevolgen van de beëindiging/transitie
Deel 9: Prijs en betaling Deel 17: Toepasselijk recht en geschillen