1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Jaarverantwoording Zorg: (2) inhoud Jaarverantwoording

Jaarverantwoording Zorg: (2) inhoud Jaarverantwoording

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording Zorg publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 2: inhoud van de Jaarverantwoording Zorg.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 16 maart 2023
Laatst gewijzigd 20 maart 2023

Jaarverantwoording Zorg: inhoud

Er bestaat niet één vast type Jaarverantwoording. De inhoud van de Jaarverantwoording verschilt per categorie zorgaanbieder, de rechtsvorm van de zorgaanbieder en de grootte van de zorgaanbieder. Zoveel mogelijk is aangesloten bij de al bestaande verplichtingen, zoals o.a. voortvloeiend uit Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Elke Jaarverantwoording bestaat wel uit drie vaste onderdelen, waarbij de inrichting van elk onderdeel dus afhangt van de categorie zorgaanbieder, rechtsvorm en grootte:
(i) financiële jaarverantwoording en de daarbij behorende toelichting;
(ii) de bij de financiële verantwoording te voegen informatie, zoals een bestuursverslag en een verslag van de interne toezichthouders;
(iii) de online vragenlijst (deels openbaar, deels niet-openbaar).

 

Onderscheid in rechtsvorm

Onderscheiden worden zorgorganisaties met rechtspersoonlijkheid en zorgorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen personenvennootschappen en eenmanszaken).

Bepalen van de grootte

De Regeling openbare jaarverantwoording maakt een driedeling in klein, middelgroot en groot.

 

Klein

Middelgroot

Groot

Totale waarde activa

≤ € 6 miljoen

≤ € 20 miljoen

> € 20 miljoen

Netto-omzet

≤ € 12 miljoen

≤ € 40 miljoen

> € 40 miljoen

Gemiddeld aantal werknemers

< 50

< 250

≥ 250

Voor middelgrote rechtspersonen gelden vrijstellingen met betrekking tot de in de toelichting op te nemen informatie. Voor kleine rechtspersonen gelden vrijstellingen met betrekking tot de in de toelichting op de inrichting en de toelichting. Onder de Regeling verslaglegging WTZi moesten middelgrote en kleine instellingen een ‘volledige’ jaarrekening opstellen, als ware zij ene grote rechtspersoon. De Regeling openbare jaarverantwoording verlicht de lasten voor met name kleine rechtspersonen.

Aandachtspunten

Is gedurende het verslagleggingsjaar sprake van een bijzondere omstandigheid, zoals een rechtsvormwijziging van niet-rechtspersoon naar rechtspersoon (of omgekeerd), omzetting van een rechtspersoon, fusie, splitsing, samenvoeging, surseance van betaling of faillissement, dan gelden bijzondere verplichtingen.

Wilt u weten aan welke verplichtingen rondom de Jaarverantwoording Zorg uw zorgorganisatie moet voldoen en of u mogelijk gebruik kan maken van vrijstellingen? Wij helpen u graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact op met Charlotte Perquin-Deelen.

 

Blogreeks

Blog 1: Jaarverantwoording: (i) Doel en reikwijdte
Blog 2: Jaarverantwoording: (2) Inhoud
Blog 3: Jaarverantwoording: (3) Openbaarmaking, termijnen en handhaving (NZa)