De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken (1)

Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken

Door de financiële crisis zijn banken zeer terughoudend met kredietverstrekking. Ze zijn niet alleen zuinig met nieuwe kredieten, maar ook met reeds gecommitteerde kredietfaciliteiten. Bij de geringste concrete (juridische) aanleiding wordt de geldkraan dichtgedraaid. Die terughoudendheid is begrijpelijk. Het gevolg is echter wel dat kredietnemers in problemen kunnen komen als ze hun dagelijkse werkzaamheden niet gefinancierd krijgen. Herstructurering biedt wellicht uitkomst.Faillissement of...
Leestijd 
Auteur artikel Frans Knüppe
Gepubliceerd 26 oktober 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Door de financiële crisis zijn banken zeer terughoudend met kredietverstrekking. Ze zijn niet alleen zuinig met nieuwe kredieten, maar ook met reeds gecommitteerde kredietfaciliteiten. Bij de geringste concrete (juridische) aanleiding wordt de geldkraan dichtgedraaid. Die terughoudendheid is begrijpelijk. Het gevolg is echter wel dat kredietnemers in problemen kunnen komen als ze hun dagelijkse werkzaamheden niet gefinancierd krijgen. Herstructurering biedt wellicht uitkomst.

Faillissement of herstructurering?
Op dit moment is niet te overzien hoeveel faillissementen ons te wachten staan als gevolg van de
financiële crisis en het dichtdraaien van de geldkraan. Voorafgaand aan een groeiend aantal faillissementen zal naar verwachting eerst het aantal herstructureringen toenemen. Daarbij zullen de betreffende ondernemingen het doemscenario van een faillissement proberen te vermijden door hun (financiële) huishouding te reorganiseren. Een onderneming die haar levensvatbaarheid wil verbeteren, heeft diverse mogelijkheden om te herstructureren. Denk bijvoorbeeld aan herstructurering van de activiteiten, zoals het afstoten van niet- of onvoldoende renderende bedrijfsonderdelen, zodat men zich kan richten op kernactiviteiten die wél rendabel zijn. Maar ook een puur financiële herstructurering is een optie. Met zo'n ingreep wordt de balanspositie van de onderneming versterkt, bij voorkeur zonder wijzigingen in de operationele activiteiten van de onderneming.

Financiële herstructurering
Bij de financiële herstructurering kunt u denken aan aanpassing van financiering- en zekerhedenconstructies, het doorlopen of opschonen van debiteurenportefeuilles en zo nodig uitvoeren van incasso’s, het optimaliseren van leverancierskrediet, het stroomlijnen van betalingsverkeer of het toepassen van factoring. Daarnaast kunnen bestaande contracten worden nagekeken om te zien of de gewijzigde (markt)-omstandigheden aanleiding kunnen geven tot aanpassing van het contract. Ook kunnen maatregelen op andere fronten bijdragen aan een succesvolle herstructurering, zoals een analyse van het personeelsbestand, het samenvoegen van taken en/of afdelingen, outsourcing van werkzaamheden enzovoorts.

Denk aan juridische haken en ogen
Vanuit juridisch perspectief zijn er bij herstructureringen diverse haken en ogen waar u rekening mee moet houden. Zo moet de herstructurering in juridische zin juist worden vormgegeven. Daarnaast moet rekening worden gehouden met allerlei mogelijke aansprakelijkheidsclaims. Die kunnen zijn gericht tegen bestuurders en/of commissarissen van de reorganiserende vennootschap, maar ook die van de holdingvennootschap daarboven. Ook kan een claim volgen wegens benadeling van crediteuren (Pauliana) of selectieve betaling van crediteuren. Bovendien speelt concernaansprakelijkheid mogelijk een rol. En uiteraard speelt altijd het risico van een aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad.

Conclusie: bij de wortels aanpakken
Bij een inventarisatie van benodigde juridische werkzaamheden doet u er verstandig aan niet alleen te kijken naar oplossingen, maar vooral ook naar de oorzaken van de verslechterde situatie. Kennis van financieringen én van insolventierecht zijn daarbij onmisbaar. Bij Dirkzwagers praktijkgroep herstructureringen vindt u die beide specialismen onder 'één dak'. Die gebundelde expertise kan ook bij uw herstructuringsplannen van grote waarde blijken.