De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Meer bescherming voor erfgenamen tegen onverwachte schulden uit nalatenschap

Meer bescherming voor erfgenamen tegen onverwachte schulden uit nalatenschap

Op 1 september 2016 zal de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking treden. Deze wet beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van een erflater.Door de wet worden de gedragingen die leiden tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap, waardoor erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van een erflater, verduidelijkt en beperkt. Voortaan zullen alleen beschikkingshandelingen van erfgenamen die leiden tot benadeling van e...
Leestijd 
Auteur artikel Klaas-Albert Veerbeek
Gepubliceerd01 juli 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 1 september 2016 zal de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking treden. Deze wet beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van een erflater.

Door de wet worden de gedragingen die leiden tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap, waardoor erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van een erflater, verduidelijkt en beperkt. Voortaan zullen alleen beschikkingshandelingen van erfgenamen die leiden tot benadeling van eventuele schuldeisers (bijvoorbeeld door het verkopen of bezwaren van goederen van de erflater of deze anderszins aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken) zuivere aanvaarding tot gevolg hebben.

In de wet wordt ook een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Een erfgenaam kan de kantonrechter in dat geval verzoeken om hem te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam moet wel binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek bij hiertoe doen, de kantonrechter kan hem dan machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. De minister heeft gesteld dat niet snel sprake is van een onverwachte schuld, omdat een erfgenaam een onderzoeksplicht heeft. Het moet gaan om een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Beneficiaire aanvaarding, ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd, betekent dat de erfgenaam niet met zijn "eigen" vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de nalatenschap. Schuldeisers van de erflater kunnen zich dan alleen verhalen op goederen die tot de nalatenschap behoren. Beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wordt u aanbevolen als het onduidelijk is of de schulden van de erflater de waarde van diens bezittingen zullen overtreffen, dan wel indien de kans bestaat op aansprakelijkheden ter zake van een door de erflater uitgeoefend (risicovol) beroep of bedrijf en is soms verplicht, bijvoorbeeld wanneer er minderjarige erfgenamen zijn.

Door de nieuwe wet kan een erfgenaam, óók als de nalatenschap al is afgewikkeld, de kantonrechter verzoeken om te worden ontheven van de verplichting de onvoorziene schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen.