1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merk of product gekopieerd? Dirkzwager advocaten

Merk of product gekopieerd? Dirkzwager advocaten

Het kopiëren van merken is merkinbreuk. Ook het kopiëren van een product kan inbreuk opleveren. Wanneer is een merk of product gekopieerd juridisch gezien?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 23 juni 2022
Laatst gewijzigd 23 juni 2022

Merkregistratie

Art. 2.19 van het Benelux Verdrag over merken bepaalt over de merkregistratie het volgende, namelijk:

“kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem aangevraagde merk.”

Dit betekent dat een merkregistratie in beginsel verplicht is voor het juridisch gezien kunnen aannemen van merkinbreuk.

Er bestaan verschillende merkregisters, zoals het Benelux merkenregister, Europese merkenregister en internationale merkenregister.

Merk gekopieerd?

Juridisch gezien is een merk gekopieerd en is sprake van merkinbreuk wanneer het geregistreerde merk wordt gebruikt in het economisch verkeer als merkteken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Volgens de wetstoelichting vallen hieronder: piraterij, namaak, parallelimport, en handel in illegale merkproducten.

Ook bij merktekens die nagenoeg identiek zijn aan het geregistreerde merk kan op deze grond merkinbreuk aangenomen worden. Dat kan zo zijn bij merkgebruik dat dermate onbeduidend is dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen.

Er is daarnaast ook sprake van merkinbreuk bij overeenstemmende tekens die worden gebruikt voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten “indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat” met het oudere merk. Verwarringsgevaar kan ook plaatsvinden indien één letter is gewijzigd, een verschrijving heeft plaatsgevonden of indien het gekopieerde merk (iets) afwijkt.

Er zijn dus verschillende criteria voor merkinbreuk.

Imitatie van merken

Imitatie van merken kan ook met merkinbreuk bestreden worden. Dit geldt temeer voor een bekend merk dat een nog ruimere bescherming verdient: meeliften, parasiteren en voordeel trekken van het bekende merk is in beginsel verboden.

Product gekopieerd

Ook een product kan gekopieerd zijn. Onder omstandigheden kan een merkregistratie voor een product of een vorm of onderdeel daarvan verkregen worden.

Producten kunnen ook gekopieerd zijn in strijd met het auteursrecht of modellenrecht. Dan gaat het niet om verwarring met een ander product, maar om de bescherming van een nieuw voortbrengsel of werk. Deze rechten vallen ook binnen het intellectueel eigendomsrecht.

Advocaat merkenrecht

Vaak wordt bij merkinbreuk een advocaat merkenrecht ingeschakeld, zeker indien het merk of product wordt gekopieerd. Merkinbreuk vergt in alle gevallen een goede onderbouwing. Daarnaast kan hetzelfde merkproduct ook beschermd zijn tegen inbreuk op andere intellectueel eigendomsrechten.

Joost Becker, advocaat intellectueel eigendomsrecht