1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merkinbreuk, welke criteria gelden er?

Merkinbreuk, welke criteria gelden er?

Wanneer is sprake van merkinbreuk? Volgens de wet zijn er meerdere gronden om op te treden tegen merkinbreuk. Wij zetten ze op een rij.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 21 februari 2019
Laatst gewijzigd 21 februari 2019

Merkinbreuk

Volgens het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom kan in de volgende gevallen sprake zijn van merkinbreuk:

1.

wanneer een teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven

2.

wanneer een teken overeenstemt met het merk, en dat teken in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk

3.

wanneer een teken gelijk is aan of overeenstemt met een merk dat bekend is (geworden), en dat gebruik plaatsvindt zonder geldige reden en daarmee ongerechtvaaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

4.

wanneer sprake is van ander gebruik van het met het merk overeenstemmende teken waardoor voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan.

In het Europees merkenrecht gelden dezelfde wettelijke bepalingen.

Wie kan een actie instellen bij merkinbreuk?

Op grond van de wettekst kan alleen de houder van een ingeschreven merk optreden. Soms kunnen licentienemers ook optreden, doch slechts onder bepaalde voorwaarden.

Welke maatregelen tegen merkinbreuk?

Het meest voor de hand ligt het vorderen van een verbod met dwangsom. Er kunnen ook andere rechtsmaatregelen gevorderd worden via een dagvaarding, zoals bijvoorbeeld broninformatie, een terugroep bevel, afnemerlijsten, productie en verkoopgegevens en andere maatregelen. Dat gebeurt vaak via een kort geding.

Welke verdediging tegen merkinbreuk?

Dat het gebruik van een teken onder de wettelijke beschrijving van een merkinbreuk valt, wilt niet automatisch zeggen dat inbreuk vaststaat en de maatregelen gerechtvaardigd zijn. Er is een aantal uitzonderingen. Zo staat het 'concurrenten' van de merkhouder vrij onder voorwaarden te verwijzingen naar hun eigen naam en adres, en om gebruik te maken van beschrijvende aanduidingen. Ook gelden er beperkingen met betrekking tot accessoires en onderdelen, en oudere rechten van plaatselijke betekenis.

Indien met succes de nietigheid van het merk kan worden ingeroepen (in de wet staan meerdere gronden) kan een merkinbreuk actie ook niet slagen.

Meer weten?

Meer weten over merkinbreuk? Neem contact op met één van onze specialisten.

Joost Becker, advocaat merkenrecht