De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merk ook geldig in te roepen tegen overeenstemmende tekens

Merk ook geldig in te roepen tegen overeenstemmende tekens

De aanvraag voor de registratie van het merk LEGNOLAND wordt met succes tegengegaan door Lego Juris, ook al beschikt zij niet over registratie van een identiek merk. Zo werkt het merkenrecht.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 07 september 2020
Laatst gewijzigd 07 september 2020
 

Merkenrecht

Volgens het merkenrecht, o.m. in art. 8 van de Europese Merkenverordening, kan de merkhouder optreden tegen registratie van merken, op onder meer de volgende gronden:

a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, gelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

Dit betekent dat de merkhouder niet slechts kan optreden tegen identieke tekens, maar ook overeenstemmende merken.

Merkaanvraag LEGNOLAND

De aanvraag voor de registratie van het merk LEGNOLAND wordt in deze zaak op de voornoemde b-grond met succes tegengegaan door Lego Juris, ook al beschikt zij niet over registratie van een identiek merk.

Globo wil registratie van het merk LEGNOLAND voor waren in klasse 28, namelijk speelgoed, spellen, speelgoederen en nieuwigheden, sportartikelen en versieringen voor kerstbomen. Lego Juris A/S verzet zich tegen de aanvraag. Dat doet zij op grond van artikel 8 (1) (en 8 (5)) van de EU-merkenverordening (EUMV). Zij baseert zich op verwarringsgevaar en op de stelling dat het (eerdere) merk "LEGO" en "LEGOLAND" een aanzienlijke reputatie genieten.

Globo S.p.A. stelt dat het merk moet worden ingeschreven omdat de oudere conflicterende merken visueel, auditief en conceptueel niet zouden overeenstemmen.

Overeenstemmende tekens

Het oordeelt over of sprake is van overeenstemmende tekens, luidt als volgt:

'The comparison of the conflicting sign shall assess the visual, aural or conceptual similarity of the signs in question, based on the overall impression (...) The contested sign is figurative and consists of the word ‘LEGNOLAND’ in somewhat stylised white capital letters, the second ‘L’ of which bears a decorative device of what appears to be a cabbage leaf, on the dark background of what appears to be a rectangular signboard or panel with a screw in each corner, which is set at a slight angle and bears a small shadow underneath and to the right which gives it a slight perspective effect. The figurative elements are not particular distinctive and have for that reason only a secondary position.'

Dit oordeel wordt niet anders door de betekenis van LEGNO in het Italiaans, dat hout betekent:

'Although legno means ‘wood’ in Italian, there is no hint that non-Italian speakers in the European Union will understand this meaning, nor can the Board see any grounds for such an assertion. Accordingly, at least for the Danish-speaking and the English-speaking public, this word element in the contested sign has no meaning whatsoever, and will be seen as fanciful.'

Visuele overeenstemming merk

Over de visuele overeenstemming tussen de merken, wordt geoordeeld:

'Visually, the signs share the same first three letter ‘LEG’ followed by the letter ‘O’ (directly, in the case of the earlier sign, and after the intervening letter ‘N’ in the contested sign), while the contested sign bears this ‘N’ as well as the final word ‘LAND’, which renders it longer and which have no counterparts in the earlier sign. The figurative elements of the sign applied for have no counterparts in the earlier sign; however, they are only secondary and do not play an important role in the visual comparison. Taking into consideration the differences as well as the commonalities, the signs are visually similar to an average degree'

Auditieve overeenstemming merk

Over de auditieve overeenstemming wordt geoordeeld:

'Aurally, the contested sign will be pronounced by part of the relevant public in the entire European Union in three syllables, namely [lēg|nō|land]. The earlier sign will be pronounced in two syllables as [lē|gō]. There is no phonetic counterpart in the earlier sign to the final [land] nor to the [n] of the contested sign, but the beginning of each sign consists of the identical letters [lēg] and the pronunciation of the syllables [lēg|nō] and [lē|gō] will be almost identical, at the very least for the Danish-speaking and the English-speaking public. The figurative elements of the contested sign will not be pronounced. Overall, the signs are similar to an average degree.'

Begripsmatige overeenstemming

Er wordt geen relevante begripsmatige overeenstemming aangenomen.

Overeenstemmende merken

Het EUIPO komt tot het oordeel dat het argument dat géén sprake is van overeenstemmende tekens niet opgaat: 'Indeed, given the near identity between the earlier sign ‘LEGO’ and the most distinctive element (the word ‘LEGNO’) in the contested sign, the relevant similarity between the signs is high'.

Dezelfde of soortgelijke waren

Omdat Lego Juris haar merkrechtelijke claim heeft gebaseerd op merken die voor dezelfde of soortgelijke waren zijn geregistreerd, wordt de actie in het voorbeeld van Leo Juris beslist. LEGNOLAND wordt inbreukmakend geacht en kan niet worden ingeschreven als merk

Conclusie

Deze zaak laat zien dat merkhouders ook tegen overeenstemmende merken of tekens kunnen optreden.

Joost Becker, advocaat merkenrecht