De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merkgebruik bij wederverkoop via webshops

Merkgebruik bij wederverkoop via webshops

Al eerder berichtten wij over merkgebruik op dedicated webshops. Dat is in beginsel toegelaten als via de website originele merkproducten worden verkocht, maar te vergaand merkgebruik niet. De vraag of merkgebruik op een dedicated webshop is toegestaan, lag recentelijk wederom voor met betrekking tot de site Talensshop.nl. Eiseres, de Koninklijke Talens, maakt op grond van haar handelsnaam- en merkrechten bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de domeinnaam Talensshop.nl en de Talens(bee...
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 03 juli 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Al eerder berichtten wij over merkgebruik op dedicated webshops. Dat is in beginsel toegelaten als via de website originele merkproducten worden verkocht, maar te vergaand merkgebruik niet. De vraag of merkgebruik op een dedicated webshop is toegestaan, lag recentelijk wederom voor met betrekking tot de site Talensshop.nl. Eiseres, de Koninklijke Talens, maakt op grond van haar handelsnaam- en merkrechten bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de domeinnaam Talensshop.nl en de Talens(beeld-)merken op de website en de facebook- en twitterpagina’s van gedaagde. De Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat dit mag.

De rechter oordeelt dat hoewel een domeinnaam waarin een merk aan het woord shop of winkel is gekoppeld bij de gemiddelde gebruiker de indruk zal wekken dat dit een officiële winkel is van de merkhouder, de exploitant van een online winkel die indruk kan wegnemen. Daar is in dit geval sprake van:
“Niet aannemelijk [is] gemaakt dat het een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op de website talensshop.nl onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten dat de aangeboden producten niet door de merkhouder Talens zelf worden aangeboden.”

De manier waarop de gedaagde in dit geval zijn website heeft ingericht, maakt mede het gebruik van de domeinnaam talensshop.nl toelaatbaar is. De rechter oordeelt dat:
"de gebruiker op verschillende plaatsen duidelijk [wordt] gemaakt dat Talens niet de exploitant van de website is. Dit gebeurt via de disclaimer onderaan de homepage (...), de adresvermelding op onder meer de homepage (...), de vermeldingen onder de knop ‘over ons’ (...) en niet in het minst door de in het oog springende vermelding op de homepage dat talensshop.nl een dealer is van producten onder de Talensmerken (...). De voorzieningenrechter merkt op dat voorheen op die plaats op de homepage werd vermeld dat talensshop.nl de nr. 1 Talens dealer van Nederland is. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of die vermelding misleidend is, maar is voorshands wel van oordeel dat ook hierdoor de gebruiker van de website duidelijk wordt gemaakt dat de exploitant een dealer is van Talensproducten en niet Talens zelf."

De rechtbank oordeelt ook dat voor de merkhouder zelf een plaats overblijft op het internet voor de exploitatie van een onlinewinkel onder een domeinnaam bestaande uit haar merk, bijvoorbeeld met extensies.

Ook van handelsnaamrechtinbreuk is geen sprake, omdat er geen sprake is van verwarring, mede omdat Talens en gedaagde richten zich op verschillende doelgroepen (professionele wederverkopers en consumenten).

De actie van Talens wordt afgewezen; deze wijze van wederverkoop wordt door de rechter gefiatteerd.