De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merkgebruik op Facebook, Twitter, YouTube, Google Adwords en in domeinnaam door wederverkopers en dealers toegestaan?

Merkgebruik op Facebook, Twitter, YouTube, Google Adwords en in domeinnaam door wederverkopers en dealers toegestaan?

Vorig jaar berichtten wij over de opvallende uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake Talensshop.nl. Daarin werd de zegen gegeven voor vergaand online merkgebruik door wederverkopers, in dit geval ene V. V. verkoopt via Talensshop.nl met name Talens-producten. Hij mocht daarmee doorgaan omdat er sprake is van bona fide refererend merkgebruik. Tot voor kort. Het Hof Den Haag draait nu namelijk de eerdere beslissing terug: het wordt V. verboden inbreuk te maken op de Talens-merken en hij moet...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd18 september 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Vorig jaar berichtten wij over de opvallende uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake Talensshop.nl. Daarin werd de zegen gegeven voor vergaand online merkgebruik door wederverkopers, in dit geval ene V. V. verkoopt via Talensshop.nl met name Talens-producten. Hij mocht daarmee doorgaan omdat er sprake is van bona fide refererend merkgebruik. Tot voor kort. Het Hof Den Haag draait nu namelijk de eerdere beslissing terug: het wordt V. verboden inbreuk te maken op de Talens-merken en hij moet domeinnamen waarin het woord talens voorkomt op naam van Talens zetten. Deze uitspraak is richtinggevend voor alle dealers en wederverkopers die merkproducten verkopen en aanbieden.

Gebruik van social media en domeinnamen

Het gebruik door V. van Talensshop en Talensshop.nl wordt door het Hof gezien als gebruik van de naam waaronder de (web)winkel van V. zich bij het publiek ter identificatie aanbiedt, bijvoorbeeld op haar webpagina’s, orders, facturen, packing slips, Twitter, Facebook en YouTube (ook als social media account) in e-mails en e-mail adressen. Het Hof neemt hiermee gebruik van de naam Talens aan.

Verwarringsgevaar

Het Hof oordeelt verder dat sprake is van verwarringsgevaar, omdat het woord Talens in zijn geheel wordt overgenomen terwijl het element shop en de domeinnaamextensie beschrijvend zijn. De diensten van Talensshop met betrekking tot uitsluitend Talens producten zijn ook soortgelijk. Daarnaast is het relevante publiek is hetzelfde: het gaat om eindverbruikers/consumenten van schilder- en tekenbenodigdheden. De Talens merken zijn ten slotte bekend. Inbreuk op de merken wordt ook daarom aangenomen.

Het woord ‘dealer’

Talens heeft een marktonderzoek overgelegd waaruit blijkt dat veel respondenten menen dat Talensshop de (officiële) webshop van Talens is, dit ondanks de disclaimers en de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ op de website. Naar het oordeel van het Hof suggereert het woord dealer bovendien een bijzondere hand met Talens. Door die indruk te wekken, probeert V. in het kielzog van de bekende Talens merken te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en prestige ervan, zonder financiële vergoeding te betalen. V. heeft zich met Talensshop in een voordeliger positie gemanouvreerd en verkoop significant meet Talens-producten dan andere wederverkopers.

Ook niet actieve domeinnamen overdragen

Ten aanzien van door V. geregistreerde maar (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen, overweegt het Hof dat aannemelijk is dat deze domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie om ze te gebruikenvoor soortgelijke webwinkels als Talensshop.

Disclaimers helpen niet

Zoals hiervoor opgemerkt, oordeelt het Hof dat het aanbrengen van disclaimers V. niet helpt. Disclaimers als “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens”, dermate onderaan de webpagina’s en in klein lettertype zodat ze door de gemiddelde websitebezoeker niet of zelden zal worden waargenomen, baten V. niet aldus het Hof. Bovendien kwamen dit soort disclaimers niet voor op Facebook- en Twitter-pagina’s, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs.

Geen eerlijk gebruik

Het Hof oordeelt dat omdat bij het publiek de indruk wordt gewekt van een bijzondere (commerciële) band, er geen sprake is van eerlijk gebruik van het merk door V. Dit geeft Talens een gegronde reden zich te verzetten tegen dergelijk merkgebruik (in reclame) voor zover de Talens merken daarin worden gebruikt anders dan ter aankondiging van verdere verhandeling van Talens-producten.

Reclame maken voor de aankondiging van de verdere verhandeling van waren mag weliswaar, aldus het Hof, mits maar binnen de in dat verband geldende marges wordt gebleven. Zoals blijkt uit het voorgaande, vindt het Hof dat daarvan in casu geen sprake is.

Verbod

Het wordt V. verboden gebruik te maken van de Talens merken. Ook het Google Adword gebruik van talens wordt verboden. V. wordt ten slotte bevolen de talens-domeinnamen over te dragen aan Talens.

Joost Becker, advocaat internetrecht