De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merkrecht op kleding: coinpockets beschermd?

Merkrecht op kleding: coinpockets beschermd?

Diesel en Calvin Klein strijden om de vraag of 'coinpockets' op spijkerbroeken beschermd zijn door een merk of auteursrecht. De Rechtbank Den Haag oordeelt hierover.
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd28 mei 2019
Laatst gewijzigd06 november 2019
Leestijd 

Merkenrecht op kleding

Een merk is beschermd indien het onderscheidend vermogen heeft.

Het vereiste dat een merk onderscheidend vermogen heeft, houdt volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU in dat het merk zich moet lenen om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.”

Onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. dat geldt ook voor een merkrecht op kleding, kledingstukken of onderdelen daarvan.

Spijkerbroek / broek

Het Beneluxmerk waarin de coinpocket is geclaimd door Diesel, is ingeschreven voor broeken. Het Beneluxmerk is geregistreerd als een teken “dat bestaat uit een contrasterende baan diagonaal op een zakje rechts op de heup van een broek”.

Volgens de rechtbank valt dit teken “samen met de waar" waarvoor het merk is ingeschreven. “Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waren samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dat geldt niet alleen als sprake is van een vormmerk, maar ook voor andere merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar”, zo oordeelt de rechtbank.

Coinpockets

Is er nu bescherming voor coinpockets?

In dit geval is volgens de rechtbank sprake van een eenvoudige geometrische figuur op een bepaalde plaats op een broek. Stikselnaden, materiaalkeuzes en een verdiepte ligging maken geen onderdeel uit van de merkregistratie. De rechtbank acht relevant

“dat ook andere marktdeelnemers het betreffende deel van een spijkerbroek, de coin pocket, veelvuldig gebruiken voor het plaatsen van een merklabel of voor decoratieve elementen. (…) Het Beneluxmerk, waarin geen woordmerk of beeldmerk (-elementen) zijn opgenomen, bevat geen enkel opvallend element dat significant afwijkt van dit gebruik door andere marktdeelnemers. De labels op spijkerbroeken van andere marktdeelnemers hebben ook vaak een rechthoekige vorm of de vorm van een dunne band en worden op verschillende, zichtbare, posities op de coin pocket geplaatst. Ook worden op de coin pocket decoratieve stiksels toegepast. Het Beneluxmerk op zich stelt de gemiddelde consument dan ook niet in staat het op een andere manier op te vatten dan als een gebruikelijke vormgeving, met een decoratieve functie en/of de functie daarop een merknaam of beeldmerk aan te kunnen brengen. Het Beneluxmerk mist dan ook van huis uit onderscheidend vermogen.

Inburgering?

Diesel probeert haar vordering nog te redden met de stelling dat sprake is van inburgering. Volgens de rechtbank moet Diesel dat bewijzen. Echter, nadat de rechtbank het bewijsmateriaal bekijkt oordeelt zij dat “in samenhang bekeken, in het bewijsmateriaal zowel overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux [ontbreekt] als bewijs waaruit inburgering als zelfstandig onderscheidend teken, los van andere merken van Diesel, blijkt. De – onweersproken – lange duur van het gebruik van het Diesel-label legt daartegenover onvoldoende gewicht in de schaal." Geen inburgering dus.

Auteursrecht?

Er wordt ook nog auteursrecht ingeroepen op de coinpocket als onderdeel van de kleding, maar de rechtbank komt aan de vraag of er sprake is van inbreuk niet toe, omdat zij meent dat er voldoende verschillen zijn tussen de coinpockets van Diesel en Calvin Klein.

Conclusie

Veelgebruikte elementen in kleding, zoals spijkerbroeken, komen alleen voor bescherming als merk in aanmerking als ze onderscheidend vermogen hebben, ofwel van huis uit ofwel door inburgering. Het is in beginsel aan de merkhouder om dit aan te tonen. In dit geval kan Diesel nog in hoger beroep.

Joost Becker, advocaat merkenrecht

Beoordeel dit artikel