De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Miljoenennota raakt stamrecht BV en coöperatie voor duurzame energie

Miljoenennota raakt stamrecht BV en coöperatie voor duurzame energie

De plannen van het kabinet voor volgend jaar hebben direct effect op twee soorten rechtspersonen, de stamrecht BV en de coöperatie voor duurzame energie.Stamrecht BVNaar het zich laat aanzien zal de zogenaamde stamrecht BV in de toekomst tot het verleden behoren. De bestaande stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen komt per 1 januari 2014 te vervallen. Op dit moment is het nog mogelijk een ontslagvergoeding belastingvrij onder te brengen in een stamrecht BV. Deze bv gaat een sta...
Leestijd 
Auteur artikel Karen Verkerk
Gepubliceerd 18 september 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De plannen van het kabinet voor volgend jaar hebben direct effect op twee soorten rechtspersonen, de stamrecht BV en de coöperatie voor duurzame energie.

Stamrecht BV
Naar het zich laat aanzien zal de zogenaamde stamrecht BV in de toekomst tot het verleden behoren. De bestaande stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen komt per 1 januari 2014 te vervallen. Op dit moment is het nog mogelijk een ontslagvergoeding belastingvrij onder te brengen in een stamrecht BV. Deze bv gaat een stamrechtovereenkomst aan met de ontslagen werknemer. Op basis van deze stamrechtovereenkomst worden in de toekomst periodieke uitkeringen gedaan. De fiscus heft pas inkomstenbelasting op het moment dat deze periodieke uitkeringen daadwerkelijk geschieden en wel tegen het reguliere tarief in de jaren waarin de periodieke uitkeringen geschieden.

Ontslagvergoedingen die werknemers ontvangen na 1 januari 2014 worden direct in de heffing betrokken (regulier tarief inkomstenbelasting). De middelingsregeling biedt mogelijk wat soulaas om de progressieve belastingheffing te verminderen.

Bestaande stamrecht BV’s kunnen in stand blijven. Men kan er ook voor kiezen in het jaar 2014 de stamrechtaanspraak in één keer op te nemen. Dat leidt dan wel tot belastingheffing, maar de regering wil dit stimuleren door slechts 80% van de uitkering in de heffing voor de inkomstenbelasting te betrekken. De voorgestelde regeling geldt overigens ook voor stamrechten die zijn ondergebracht bij banken of verzekeraars.

Coöperaties (coöperatieve verenigingen) voor duurzame energie
Al eerder werd bekend dat de regering een Energieakkoord voor duurzame groei heeft gesloten onder leiding van de SER. Een onderdeel hiervan is dat het voor burgers fiscaal aantrekkelijker wordt om lokaal in coöperatief verband of door middel van een vereniging van eigenaren duurzame/hernieuwbare energie op te wekken. Een groot aantal van deze coöperatieve verenigingen – naar schatting 300 - is al opgericht en biedt haar leden op dit moment voordeel doordat collectief contracten voor duurzame energie met energiemaatschappijen worden afgesloten en andere duurzame initiatieven in de regio plaatsvinden. Nu is in het regeerakkoord is opgenomen dat per 1 januari 2014 een verlaag tarief in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit wordt ingevoerd ten behoeve van particuliere kleinverbruikers die in coöperatief verband lokaal zelf duurzame elektriciteit opwekken. De verwachting is dat het aantal van deze coöperaties zal toenemen nu zij als kleinverbruikers ook zelf duurzame energie kunnen gaan opwekken (produceren) en daarbij voordeel kunnen behalen, wat weer ten goede komt aan de leden van de coöperatie. De meeste coöperaties worden niet alleen opgericht vanwege dit voordeel, maar vanwege de wens om in gezamenlijk verband aan een duurzame energievoorziening in de regio te werken. Dit alles past prima binnen de “participatiemaatschappij” die het kabinet van Nederland wil maken.

Vanzelfsprekend zijn dit plannen van het kabinet die nog in wetgeving moeten worden vastgelegd.