De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Minderjarige kinderen van twee en vier mogen niet in vlog van moeder verschijnen

Minderjarige kinderen van twee en vier mogen niet in vlog van moeder verschijnen

Al enige tijd is er discussie over minderjarigen die in vlogs verschijnen. Enerzijds zijn er kinderen die zelf vloggen, wat de vraag oproept of er sprake is van kinderarbeid, en anderzijds verschijnen minderjarigen steeds vaker in de vlogs van hun ouders. De rechtbank Den Haag ging in oktober in op de vraag of het laten zien of horen van kinderen in vlogs een inbreuk is op de privacy van die kinderen.
Auteur artikelLisette Gotink
Gepubliceerd13 december 2018
Laatst gewijzigd13 december 2018
Leestijd 

De moeder van de twee kinderen om wie het gaat in deze zaak, publiceert vlogs op YouTube en Instagram. In deze vlogs zijn haar kinderen te zien. De vader van de kinderen, die overigens gescheiden is van de moeder van de kinderen, verzoekt de rechtbank de moeder te gelasten de vlogs van YouTube en Instagram te verwijderen en verwijderd te houden, en de moeder te verbieden nieuwe vlogs waarin beeldfragmenten of geluidsfragmenten van de kinderen te horen zijn te publiceren. Dit op straffe van een dwangsom van 500 euro per keer en per dag dat de moeder beelden of geluidsfragmenten van de kinderen op sociale media plaatst.

De vader stelt deze vorderingen in omdat hij van mening is dat het plaatsen van de vlogs op sociale media waarin zijn kinderen te zien zijn, in strijd is met het recht op privacy van zijn kinderen. Hij is bang dat foto’s en filmpjes en mededelingen over zijn kinderen online “rond gaan zwerven” en dat deze vlogs een object kunnen worden van pedofilie of pestgedrag. De moeder stelt daarentegen dat zij, als buitenlandse moeder die in Nederland woont, wil laten zien aan haar volgers hoe de Nederlandse cultuur is en hoe het is om kinderen op te voeden in Nederland. Volgens de moeder is nooit gebleken dat haar kinderen hinder ondervinden van het plaatsen van de video’s en dat “in de huidige maatschappij waarbij een groot gedeelte van de wereld opgroeit met sociale media en waarin via de sociale media veel educatie wordt gegeven (...), er niet van haar mag worden geëist dat zij geen foto’s en/of video’s meer plaatst waarin de kinderen zichtbaar en/of hoorbaar zijn.”

De rechtbank is het niet met de moeder eens, en stelt: “niet in geschil is dat de moeder het dagelijks leven van [haar kinderen] middels foto’s en video’s op internet in beeld brengt. De privacy van de minderjarigen is hiermede in geding. Naar het oordeel van de rechtbank is door de moeder onvoldoende bestreden dat met de op voor eenieder in de openbaarheid toegankelijke foto’s en video’s het door de vader gevreesde risico op pestgedrag en nadelige gevolgen voor het later functioneren in het sociaal maatschappelijk verkeer, en in mindere mate objectivering voor pedofielen, zich voor zal doen. Een risico dat de rechtbank ook overigens verre van denkbeeldig acht.”

Hierbij weegt de rechtbank mee dat de kinderen nog maar twee en vier jaar oud zijn en dus niet zelf een weloverwogen keuze kunnen maken of zij wel of niet in de vlogs willen verschijnen, en daarvan ook de consequenties niet kunnen overzien. Als de kinderen wat ouder zijn zou dit wel het geval kunnen zijn.

Een belangrijke uitspraak van de Rechtbank Den Haag dus, aangezien veel vloggers hun kinderen laten zien en horen in hun vlogs. Wel lijkt de (zeer jonge) leeftijd van de kinderen een belangrijke rol te spelen in de beslissing van de rechtbank.

Heeft u vragen over de regels omtrent vloggen? Neem dan contact met ons op.